Текучеството на кадри в супермаркет


Категория на документа: ДругиУниверситет "Проф. Д-р Асен Златаров" - Бургас

КУРСОВА РАБОТА

НА ТЕМА:

Текучеството на кадри в супермаркет "Виктория"

Изготвил: Проверил:
Име: Проф.д-р.ик.н.инж. Ангел
Спец.:Стопанско управление Мирчев
Курс: втори
Факултетен № СУ 986

Бургас 2010

Съдържание:

Увод.........................................................................................стр.2

Описание на фирмата............................................................стр.3

Описание на дейността и структурата на фирмата.............стр.4

Организационна структура за управление на фирмата......стр.6

Проблем...................................................................................стр.6

Констатации и изводи............................................................стр.11

Препоръки и заключение......................................................стр.12

Увод

Работата в супермаркет не е лека, освен физическо натоварване има и доста психическо напрежение. Кадрите обикновено са длъжни да зареждат стоката в магазина и да се грижат за правилната подредба, външен търговски вид и същевременно да помагат на клиентите,който не винаги са
коректни. Физическата издръжливост, търпеливост, колективност са няколко от многото качества, които трябва да притежава персонала. Ето защо постоянно се наблюдава смяна на кадрите.

Обект на изследване:

Обект на настоящия курсов проект е
Текучеството на кадри в супермаркет "Виктория"

Предмет:
Влияние на текучеството на кадрите върху дейността.

Проблем:
Текучеството на кадри коства много ресурси и време на фирмата.

Цел:
Да се представят причините за проблема и да се дадат предложения за неговото решаване, както и организационната структура на управление на ЕООД "Виктория"Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Текучеството на кадри в супермаркет 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.