Текучеството на кадри в супермаркет


Категория на документа: Други


Проверява фактическата наличност на паричните суми и ценни книжа с касовия остатък, ежедневно приключва касовата отчетност.Подготвя документите за заплати за компютърна обработка и проверява тяхното съответствие с подадените данни.Предава и получава оформени документи, парични средства и ценни книжа в обслужващите финансови институции. Изготвя удостоверения и служебни бележки по изплатените от касата възнаграждения.Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

3.Проблем:

Супермаркет "Виктория'' е 240 кв. м. площ и складово помещение 27 кв. м. Той се ръководо от един управител- специалист, на когото са подчинени осем продавач- консултанта и четирима касиера.

В този магазин има съществен проблем, силно вляещ на работния процес и се отазява и върху клиентите на магазина- липсата на постоянен персонал. Често новопостъпилите служители работят едва по 1 или 2 седмици и напускат, а този период понякога се свежда и до 1-2 дни. Това е напразна загуба на
ресурси, тя се повтаря доста често и дори вече служителите със стаж, които обучават новопостъпилите се отнасят пренебрежително и с досада към тях.

От друга страна новият служител не познава достатъчно добре наличната стока не познава местоположението на всички стоки и не
може да упътва или да предлага на клиентите. Това изключва самостоятелната му работа и ангажира другите от колектива. При получаване на нов асортимент, той също не може да прецени къде точно да се разположи стоката. Всичко това бави работния процес,а факта че
новопостъпилият прави грешки допринася за негативното отношение на клиентите, а това е нежелателно, тъй като дори може да доведе до загуба на клиенти, а един магазин или бизнес трябва да печели, а не да губи клиенти.

Непостоянния персонал говори за липса на колектив, а това прави и работата по-тежка. Колективната работа е важна тъй като работниците се допълват и си помагат, така се работи и по- леко.

При постоянно текучество е практически невъзможно, защото работата е
неравностойна и някой винаги е ощетен. Текучеството често води до липса на кадри в най- пиковите моменти от годината - празниците или по-точно
предпразничните дни. Тогава най-силно се усеща липсата на кадри. За бизнеса с хранителни стоки това е "бума", тогава магазините се пълнят с хора, които дори да нямат много средства пак намират да заделят малко и да си напазаруват. В такива дни магазинът е препълнен с
клиенти, всеки търси нещо, иска нещо. Хората пазаруват, опразват рафтовете и продавач-консултантите едва успяват
да заредят, а с вниманието към клиентите - до никъде не стигат. Много е трудно и напрегнато, липсатана постоянния и обучен кадър е просто очевидна, това предизвиква недоволство у клиентите, а за колектива -
трудност и непълен успех, какъвто би трябвало да се реализира в пазарният бум.

Проблемът с набирането на кадри трябва да се разреши от ръководният орган.

4.6.2.Анализ на йерархичната структура на управлението на стопанската организация

Стуктората има:
3 нива на управление
2 ръководни степени

Ръководителят на организацията следи всяка една от дейностите на различните отдели. На събрание веднъж седмично с управителите на щестте супермаркети се обсъжда работата и бъдещото развитие на магазините. Всеки управител представя отчет за работата на подчинените си.

Целта на главния управител е подобряването на качеството на работа, за да се запазят клиентите и да се привлекат нови. В условията на криза и гоялма конкуренция, основната цел е оцеляване на пазара

За да продължи добре да се развива успешния бизнес на фирмата трябват добри цели и стратегии, които зависят и се определят от най- високото ниво на управление в йерархията. А за да бъдят успешно осъществени, те зависят от персонала. В супермаркет "Виктория" за да се запази добрата репотация на магазина трябра работата да се извършва бързо, качествено и навреме, за да може продавач- консултантите да могат да обърнат внимание и на клиентите, даим предлагат или упътват и информират. Без разрешеването на проблема с текучеството на кадрите от по- висшето йерархично ниво , няма как персоналът да се справи сам. За да върви успешно работата, зависи от всички нива на управление, като стриктно спазване на целите и задълженията

4.6.3.Анализ на взаимовръзката между двете структури на стопанската организация

Диапазона на управление на главния управител е 7 пряко подчинени - отговаря на стандарта ( 6-9 ). Обхвата на управителя е 13 непряко подчинени.
Диапазона на управителя е 12 пряко подчинени което не отговаря на стандарта.
Счетоводителя има един и същ диапазон и обхват на управление - 1 човек.
Малкият брой звена в йерархичното равнище позволява добра координация в процеса на управление.

Диапазон на управление (мащаб на управляемост):

Nmax.= (2n / 2 + n - 1)

= (27/ 2 + 7 - 1)

=(128 + 6)
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Текучеството на кадри в супермаркет 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.