Тема 10, 11, 12 от конспекта по "Социология на организациите"


Категория на документа: Други


3) Оттегляне на индивида или избягване на конфликтра - вкл. Активно оттегляне от проблема и потискането му, като се смята че разходите от евентуална конфронтация ще надхвърлят печалбата / ползите от решаването на конфликта.
4) Когато има реална възможност да се получи нещо в замяна при решаването на конфликта се прилага стратегията на смекчаване или примиряване. Необходимо е да се изрази желание за сътрудничество с другата страна, като се подчертае взаимната изгода от съвместните действия.
5) Компромис - когато и двете страни имат равна власт и възможност за постигането на целите
6) Интегриране - страните на конфликта се идентифицират с проблема, който ги разделя и заедно търсят алтернативни решения;
7) Принуда - при нея се разчита на формалната власт и авторитет за налагане на дадено решение;
Провеждането на една или друга стратегия за решаване на конфликти се изразазява в приемането на една или друга тактика. Всекидневно провеждани тактики са убеждаването и договарянето. При убеждението е необходимо противниковата страна да разбере как чрез нашите предложения ще бъде облагодателствена! При ефективното договаряне целта е да достигнем до максимална полза за нас, без да се интересуваме от ползава за другата страна!

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тема 10, 11, 12 от конспекта по "Социология на организациите" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.