Tематична анотация на статия, изготвяне на информативен и индикативен реферат върху нея и рекламна анотация на книга


Категория на документа: Други


Библиографско описание на статията:

Бенбасат,Алберт.Книгоиздаването XXІ век-утопии и реалности/Алберт Бенбасат.//Библиотека,XVІІІ,2011,№4,с.10-18

Класиране на статията по УДК:
002.19(045)

Тематична анотация:

Разглежда се състоянието на процеса книгоиздаване във виртуалния двадесет и първи век. Представени са отделните компоненти в процеса и тяхното трансформиране под влияние на масовото потребление на интернет.Разгледано е книгоиздаването, което не е същото, и утопиите които са произлезли от тансформирането му.

Библиографско описание на реферата:

Книгоиздаването XVІІІ век- утопии и реалности/Алберт Бенбасат.//Библиотека, XVІІІ,2011,№4,с.10-18

Класиране реферата по УДК:
002.19(048)

Предметни рубрики:
Книгоиздаване-21в.
Утопия
Реалност

Клучови думи:
Книгоиздаване Книготърговец
Издателство Книжарница
Печатница Автор

Индификативен реферат:

Представя се книгоиздаването през двадест и първи век, как се е променило отношението към отделните компоненти от веригата автор-ръкопис-издателство-печатница-книга-книготърговец-потребител.

Разглежда се влиянието на виртулния свят върху книгата за съвременния читател. Проследена е трансформацията във веригата на книгоиздаването:
* авторът и неговото "заличаване" от виртуалното пространство
* масовото използване на компютъра, които измества ръкописа
* елиминирането на издателя
* замяната на традиционната книга с електронната
* замяна на книжаря от интернет пазаруването
* заблудата за безплатния достъп на читателя до книги

Информативен реферат :

През 21 век процесът на книгоиздаването се е променил под влияние на виртуалния свят.Създадени са утопии за това какво представлява книгата през настоящия век, а всъщност реалността е съвсем различна.

Отношението към книгата и самия процес на нейното създаване се е трансформирало в представата на съвременния читател.Част от елементите на книжното правене и разпространение са отпаднали или са се превърнали в отживелица.

Авторът:

Той "умира" и се изгубва като личност във виртуалното пространство.Заличава се приносът и трудът му от масовото използване на интернет под формата на плагиатство и пиратство.Достъпа дo чужди съдържания , тяхното копиране и присвояване е неконтролируемо.

Убийството на авторството е допринесено и от множеството романи написани по компютърни игри и обратното, игри създадени по романи и то класически романи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Tематична анотация на статия, изготвяне на информативен и индикативен реферат върху нея и рекламна анотация на книга 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.