Тематично-библиографска справка


Категория на документа: Други


* Заявител:
Нели Пенева

*Организация: * Адрес:
СУ"Климент Охридски"-студентка
Ж.к."Дървеница" № 5, вх.3, ет. 2, ап.37

*E-mail: * Телефон
[email protected]
0889 095 904

* Дата на приемане: Дата на получаване: Подпис:
13.01.2012г.
15.01.2012г.
ПИСМЕНА БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА № 6 / 2012

ТЕМА: България - пълноправен член на Европейския съюз

ПОРЪЧАНА ОТ: Нели Пенева
АДРЕС: ж.к."Дървеница" № 5, вх.3, ет. 2, ап.37
МЕСТОРАБОТА: студентка, СУ"Климент Охридски"
ЗА КАКВО Е НЕОБХОДИМА СПРАВКАТА / ЦЕЛ /: студентски доклад
ПРИЕТА ЗАЯВКА: 13.01.2012г.

Списък на документи от фонда на библиотеката, съдържащи материали по посочената тема

1) Основни договори на Европейския съюз : T. 1 - 2 / Състав. Орлин Борисов, Велислав Леков ; Предг. Орлин Борисов ; Прев. [от англ.] Велислав Леков. - София : Център за европ. изследвания, .2008.-20см

2) Правни разпоредби на Европейския съюз относно социалната закрила : Т. 1 - 3 = EU instruments in the area of social protection. - София : [Сиби], 2008(София : Симолини). - 29 см. - (Phare - Consensus programme)
Изд. на Европ. комис. - Парал. текст на англ. ез. - Офс. изд.

3) България в Европейския съюз: Мерки за сближаване / Състав., Науч. ред. Емил Константинов, Пенчо Хубчев. - София: Горекс Прес, 2008. - 180с.

4) Програми на Европейския съюз в помощ на регионалното и местното икономическо развитие. - София : Фонд. за развитие на предприемачеството, 2009 ([София : Принцепс компас]). - 71 с. ; 20 см
Офс. изд.

5) Директиви на съвета на Европейската общност : Четвърта, седма и осма директиви / [Прев. от англ.]. - София : Мисъл, 2008 ([София : Петекстон]). - 84 с. ; 20 см.

6) Европейски съюз. Закони. Харта за основните права на Европейския съюз. - Белгия : ЕНП-ЕД, 2010. - 28с.

7) Програма "Леонардо да Винчи" : Въпроси и отговори. - [София : Център за развитие на човешките ресурси, 2009 ([Русе : Дунав прес]). - 16 с. : с ил. ; 20 см

8) Цанков, Веселин. Аз, гражданинът на Република България и на ЕС. - София: Мин. на правосъдието, 2010. - 102с.

9) Свободно движение на хора в разширения Европейски съюз : Въпроси и отговори . - София : Делегация на Европ. комисия в България, 2009([София : ЕТ Трувекс - В. Славков]). - 24 с. ; 21 см
Кор. опис. - Офс. изд.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тематично-библиографска справка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.