Тематично-библиографска справка


Категория на документа: Други


10) Европейски съюз. Европейска комисия
Фар ; ИСПА : Фин. меморандуми. - [София : Делегация на Европ. комис.], 2008 ([София : Сепа информа]). - 40 с. : с табл., сх. ; 23 см
Офс. изд.

11) Христидис, Майкъл. България - Европейски съюз / Майкъл Христидис ; Прев. от англ. Борис Наймушин. // Литературен вестник, XI, N 20, 23-29 май 2010, с. 6.

12)Дончев, Дончо. Европейски съюз - възникване, развитие, механизми на ръководство, място в световното стопанство / Дончо Дончев. // Обучението по география, ХХХVII, 2009, N 5, с. 2-7.

13) Николова, Наталия. Отношенията България - Европейски съюз: нови изисквания към правната система и администрацията / Наталия Николова. // Статистика, XL, 2008, N 5, с. 44-51.

14) Дикова, Надка. Европейски съюз - институции, функции, документи. Принципи на въвеждане на директивите на ЕС в българското законодателство / Надка Дикова. // Безопасност & трудова медицина, II, 2010, N 3, с. 2-8.

15) Фонтанела, Емилио. Европейски съюз : Четири сценария в перспектива до 2010 г. / Емилио Фонтанела ; Подготвила за печ. Людмила Ненкова ; [Прев. от англ.]. // Администрация, 1994, N 8, с. 17-20 ; N 9-10, с. 20-22.

16) Куцкова, Нели. Европейският Конвент. Разширеният Европейски съюз - зона на свобода, сигурност и правосъдие / Нели Куцкова. // Публична администрация, 2010 , N 2, с. 88-92.

17) Клаус, Вацлав. Все по-близък [Европейски] съюз и настоящи европейски проблеми / Вацлав Клаус. // Икономически алтернативи, 2005, N 1, с. 12-14.

ISSN: 1312-5281

18) Борисов, Александър. Русия - Европейски съюз: нови хоризонти на сътрудничество / Александър Борисов. // Международни отношения, XXXV, 2009, N 5-6, с. 37-46.

ISSN: 0324-1092

19) Начев, Йордан. Европейски съюз или обединена Европа / Йордан Начев. // Геополитика & геостратегия, III, 2008, N 6, с. 42-48.

20) Ганчев, Петко. Тенденции и процеси в отношенията Европейски съюз - България / Петко Ганчев. // Международни отношения, XXXVIII, 2009, N 1, с. 51-70.

21) Льо Гоф, Жак. Европа да се запознаем. - София : Рива, 2008. - 118с.

22) Европанорама : Информационен бюлетин на Делегацията на Европейската комисия в България. - София : Делегация на Европ. Комис. в България, 1993-2009. - 193с.

23) http://www.europe.bg/htmls/home.php

Портал Европа: сайт за Европа, евро конкурси, евроинтеграция, новини, конкурси програми, финансиране на европроекти и т.н.

24) http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm;

Европейският съюз в България: сайт на европейската комисия:

25) Портал на Европейския съюз : http://europa.eu/index_bg.htm - сайта предоставя доста полезна и интересна информация за проекти, образование, работа, връзки с европейски институции, документи и много полезни услуги;

26) Българската Европа: http://www.bgeufest.net/ : фестивал на медийни продукти за българската евроинтеграция - интернет пространството предлага дискусии, форуми, конкурси и много полезни неща, информиращи потребителите за присъединяването ни към Европейския съюз;

27) Блогът на Гергана Гранчарова: http://www.gerganagrancharova.eu/;

28) Информационен сайт за Европейския съюз: http://www.europe-now.info/- включва подробна информация за страните-членки, групирани по присъединяването им; интересни факти; европейски институции; история на съюза и т.н.;

29) Европейски съюз: http://european-community.hit.bg/ - отново сайт с исторически данни, полезна и актулана информация;

30) Структурни фондове на Европейския съюз: http://www.eufunds.bg/ - сайт поддържан от Министерство на финансите с по-специализирана информация.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тематично-библиографска справка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.