Теория и методика на физическото възпитание


Категория на документа: ДругиНа този въпрос учениците ни показват до колко и защо харесват часовете по ФВ и Спорт, което е основен фактор за мотивирането им за занимания с двигателна активност в свободното време.

От диаграма 11 личи,че предимно игрите, които се провеждат са причина за харесване на часa по физическо възпитание и спорт сред анкетираните ученици, което е задоволяващ отговор, който може да породи мотивация у учениците за пренасяне на приятните игри и моменти от часовете по физическа активност и извън училище. Почти толкова са и учениците, взели участие в изследването, които харесват физическото възпитание и спорт в училище, защото не се налага да учат допълнително за часа. Това възприемане на часа може да бъде отъждествено като приемане на спорта от учениците като почивка от всичко останало, като разнообразие и психическо разтоварване. С готовността си да спортуват пред това да четат и пишат учениците заявяват едно по-голямо удовлетворение, било то емоционално или разтоварващо, от физическата си активност. По-малко са тези ученици, които харесват часовете по физическо възпитание и спорт заради учителя си. Тава свидетелства за един добър педагогически подход, а да се надяваме, че и за това, че имат голяма готовност и любов към спорта благодарение на учителя по физическо възпитание и спорт. И най-положителното, което се забелязва от диаграма 11 е, че всички ученици по една или друга причина харесват часовете за двигателна активност. Процентът на тези, които не харесват този час е 0 % .

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ НАПРАВЕНИЯ АНАЛИЗ

Изводи

Въз основа на направения анализ на получените резултати може да направим следните изводи:
1. Сред изследваните ученици преобладават тези, които активно участват в часа по физическо възпитание и спорт в училище и уползотворяват неговите цели и средства съвсем доброжелателно
2. Повечето представители на средната училищна възраст се мотивират от двигателната активност, оздравителният и козметичен ефект, емоционалните и забавни характеристики на заниманията със спорт и често го практикуват и извън задължителните учебни часове по физическо възпитание и спорт.
3. Изследваните ученици показват и едно добро отношение и потвърждение на стимулиращият ги компонент - учител, като част от мотивиращият фактор физическо възпитание и спорт в училище

Като цяло изследването показва, че учениците са с предимно добро отношение и положително въздействие от часовете по физическо възпитание и спрот и са склонни към умерено силно ниво на готовност за спорт извън училище.

Препоръки

За да подсилим мотивиращия характер на физическото възпитание и спорт за извън училищна двигателна активност, трябва да разширим възможността за докосване до спортно-състезателната дейност, чрез глобализиране на ученическите първенства и турнири и възможността за участие на всеки ученик, като подберем за всеки удачното и пожелано поле за изява с оглед различни спортни дисциплини и подходящо участие в тях. Ако обогатим разнообразието в опознаването и усъвършенстването на различни спортни дисциплини и да работим с максимално добре подбрани средства и методи, съобразно иднивидуалността и характерността на възрастта и отделните личности, с които работим ще допринесем още за мотивирането на подраставащите за ежедневни занимания със спорт произлизащи от стимулиращите ги прояви в училищните часове по физическо възпитание и спорт.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Анкета

Анкетата се провежда от Иван Даскалов, студент в Национална Спортна Академия "В. Левски", с цел изготвяне на курсова работа, засягаща физическото възпитание и спорт в училище и извън него.

Указания за попълване: Моля отбележете с "Х" избрания от Вас отговор. На всеки въпрос е възможен само един отговор.

** Участвате ли активно в часа по физическо възпитание и спорт?
□ да □ не □ понякога

** Защо посещавате часовете по физическо възпитание и спорт?
□ защото ми харесва □ защото обичам спорта □ защото се налага

** Получавате ли нови знания и умения по различни спортни дисциплини в часовете по физическо възпитание и спорт?
□ да, всеки път по нещо ново □ само знания
□ само умения □ нищо не научаваме, само играем

** Какво правите най-често в часовете по физическо възпитание и спорт?
□ играем футбол □ играем волейбол □ играем баскетбол □ играем хандбал
□ лека атлетика □ друго (какво:..................................................) □ нищо не правим

** Ако подредите любимите си предмети в училище, на кое място ще поставите физическото възпитание и спорт?

□ на 1. място □ на 2. място □ на 3. място □ не е сред любимите ми предмети

** Участвате ли в училищния отбор по някой спорт?
□ да □ не □ не знам за такива отбори

** Участвали ли сте на ученически първенства / състезания и ако да, по кой спорт?
□ да, по .......................... □ не □ не ce провеждат такива

** Спортувате ли извън училище?Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теория и методика на физическото възпитание 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.