Теория на аргументацията


Категория на документа: ДругиОбластта на практиката. Областта на практиката в изследване на аргументацията покрива всички институционализирани и неинституционализирани сцени, които служат като място за среща (формално или неформално), където може да се усъществи размяна на мнения сред изследователите. Средата на тази област е изключително разнообразна - официални и неофициални сбирки, срещи по баровете и т. н. Където и да е средата, важни са всички видове аргументативни умения и способности, които играят роля при устно и писмено продуциране на аргументативния дискурс и текст, както и при тяхната интерпретация и оценка. За изучаване на всички тези аргументативни ситуации е необходима аргументативна компетентност.

Аргументативната компетентност е сложна и се състои от различни по вид компетентности. Самият термин се отнася, във всичките си компоненти, до мерки, които са градуални и относителни. Относителни, що са отнася до това, че един човек може да е много компетентен при справяне с дадени аргументативни ситуации по подходящ начин, но не така компетентен при справяне с други или с някои аспекти на дадени ситуации.

За да се подобри аргументативната практика в дадена обща или по-специфична сфера е необходимо да бъдат обучени хората, които вземат участие в тази практика или ще правят това за в бъдеще. Също така качеството на тази практика може да се развие, като се подобрят използваните аргументативни процедури. Когато се усъществяват тези подобрения в практиката, максимално се използват идеите за произвеждането, анализа и оценката на аргументативния дискурс, които са постигнати при изследванията във философската, теоретичната, аналитичната и емпиричната област. Тези идеи трябва внимателно да се превърнат в препоръки, които задоволяват разнообразните критерии, прилагани към аргументативния дискурс в различните области.

Да обърнем отново поглед към рационалния критик, който преценява разумно (равинът от случая). Когато той навлезе в практическата област, ще се зачуди как би могъл да бъде полезен в подобряване на аргументативната практика. Какво би могъл да направи, за да приключат със своите различия в мненията по един оправдан начин г-н Аргументация и неговата съпруга. Отговорът на този въпрос ще зависи от това, кой философски, теоретичен, аналитичен и емпиричен подход към аргументацията е предпочел равинът. Ето и отговора му в практическата област - "Бих искал да разработя средства да обучавам хората така, че те да се научат как да печелят даден спор чрез използване на аргументация и да могат да избягват възможността да бъдат победени от аргументацията на другите."

Трябва да се отбележи, че всяка от областите се отнася до специфична зона, която е представена в изследователска програма и която води до пълноценна теория на аргументацията. Една различна изследователска програма от реторичен характер (посочената от Франс Х. ван Емерен и Роб Гротендорст) може също да се разработи и може да доведе до всестранно изучаване на аргументацията. Може да се вземат предвид всякакви варианти и ползотворно да се използват идеи, постигнати в една програма при изпълнението на друга.

Използвана литература:

Емерен, Ф. Х. Гротендорст, Р. "Системна теория на аргументацията. Прагматико-диалектически подход". УИ Св. Климент Охридски. С., 2006

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теория на аргументацията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.