Теория на парите - лекции


Категория на документа: Други


 Текущ контрол:

- 1 тест, до 30т., 10 Април

- 2 Дискусионни въпроси по 5 точки, с допълнително предоставени текстове свързани с дисциплината и на упражнения ще бъдат задавани въпроси на които ще се отговаря писмено; 27 Март; 24 Април.

http://finance-varna.com - регистрация с албумен номер

Произход и дефиниране на парите

Благородните метали започват да се налагат като основна форма на пари. Най-старите монети се датират около 6ти век пр. хр. в Лидия, които са били сплав от злато и сребро.

Произхода на парите се свързва с необходимостта от размяна, а необходимостта от размяна е резултат от разделението на труда и специализацията. Размяната може да се осъществява чрез бартер. Бартера е свързан с много високи транзакционни разходи и висока информационна асиметрия.

При бартера високите транзакционни разходи се свързват на първо място с необходимостта от двустранно съвпадение на потребностите на участниците в размяната. При него имаме трудност при установяването на разменните отношения. Огромно значение има и какво е качеството на разменните стоки.

Разменни отношения при бартер: , при n=100 => 4950

Когато размяната става отношение, т.е. многократно и постоянно се осъществява от хората всички тези недостатъци на бартера стават видими, ето защо като предпоставка за произхода на парите се посочва превръщането на размяната в систематично, устойчиво, закономерно явление.

Предимство на парите пред бартера:

1) Намаляване на транзакционните разходи;

При размяната на пари не е необходимо двустранно съвпадение на потребностите, т.е. чрез парите имаме разделяне, разграничение на покупката и продажбата; това означава, че можем да купуваме и продаваме стоки и услуги там където е най-изгодно и когато е най-изгодно.

2) Решава се проблема с установяването на относителните цени, тъй като е достатъчно да познаваме разменното отношение между стоката която служи за пари и останалите стоки (n=1).

3) Доколкото парите съхраняват своята стойност те могат да се използват за съхраняване на част от богатството на индивидите и освен това могат да се използват за договаряне на бъдещи плащания или за погасяване на задължения.

4) До голяма степен се решава проблема с информационната асиметрия относно качеството на търгуваните стоки. С помощта на парите е известно качеството на стоката, която получаваме при размяната. Това означава, че няма да поемате особени рискове, защото знаете какво точно е качеството на това което ще получите в замяна.

В теорията на парите има две основни концепции относно произхода на парите. Рационалистическа и еволюционна.

- Рационалистическата концепция, която е по-стара е свързана със следната теза: хората са осъзнали предимствата на парите и по някакъв начин са се договорили да ползват една стока като пари; тази концепция е застъпена в договорната теория за произхода на парите още от времето на Аристотел (той разсъждава така), а по-късно и в държавната теория за парите развивана през 18 и 19 век най-вече от немци и англичани. Днес тази концепция се отхвърля тъй като не дава задоволително обяснение за възникването на исторически първите пари. Слабостите на тази концепция са следните:

= трудно се обяснява как хората са се договорили, т.е. как на толкова много места на света хората са започнали да използват благородните метали за пари;

= тази концепция свързва появата на парите с държавата, т.е. въвеждането на парите е наложено от държавата и всъщност така би могло да се обясни как хората са се договорили, но проблема е, че парите са по-стари от държавата;

= тя не може да обясни как хората са осъзнавали предимствата на парите ако вече не са наблюдавали размяна с помощта на парите;

Рационалистическата концепция може да се използва за обясняване на някой от по-късните форми на парите като книжните.

Еволюционната концепция е застъпена в някой теории за произхода на парите, от които съвременните икономисти приемат теорията за произхода на парите от най-разменно способните блага. Подобна идея се ражда още 16 век, но най-добре е систематизирана от немеца Карл Менгер. Според него парите не са създадени от държавата, не са наложени по законов път, не са въведени по нечия воля, а са резултат от един продължителен еволюционен процес свързан с опита на хората да се справят, да преодоляват трудностите на размяната по онова време (бартера). Отделния индивид се е ръководел от своите собствени егоистични интереси - по-лесно да се сдобиват със стоките от които имат нужда. Първоначално само най-предприемчивите и изобретателни хора са установили, че е много по-лесно да се сдобиват с търсените стоки, не като участват с директна размяна, а като използват някаква междинна стока, която се отличава с по-висока разменна способност (това означава тази стока да е търсена, ценена). Междинната стока се приема с цел да се използва при последваща размяна, а не да се консумира. Постигнатите успехи от тези хора се забелязват от останалите и в резултат на подражанието все повече хора започват да използват същата стратегия, т.е. да ползват някой стоки като междинни стоки.

За възникване на парите говорим тогава когато не просто много, а всички хора започнат да приемат една междинна стока при осъществяване на размяната. Най-разменно способните стоки са тези които хората сами избират и в тази връзка благородните метали се отличават с най-висока разменна способност. Това се свързва с тяхното качество като стока.

1) Те са оскъдни по природа, но имат относително широко географско разпространение.

2) Предлагането им не е достатъчно в сравнение с търсенето им като стока.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теория на парите - лекции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.