Теория на структурния баланс - Ф. Хайдер


Категория на документа: Други


Теория за структурния баланс - Ф. Хайдер
Работна ситуация:

Г-ца Тодорова учи висше в Икономиески университет - Варна, специалност ''Мениджмънт" и тази година и предстои дипломиране. Тя владее перфектно 2 езика и е работила като стажант на поста "помощник генерален мениджър" в хотел 4 * в гр. Луковит. Г-ца Тодорова познава г-н Василев, който е мениджър човешки ресурси в СПА хотел Боровец Хилс***** в курорта Боровец. Г-н Василев има много добри впечатления от г-ца Тодорова като професионалист в областта си, а и като човек, който е комуникативен и умее да работи в екип.

Г-н Александров, който е управител на хотела, набира персонал, към който има високи изисквания, поради високите стандарти за обслужване на гостите на хотела, традициите в туристическия бранш и изисканата клиентела, която го посещава.

Г-н Василев и г-н Александров се познават поради факта, че работят заедно за една и съща фирма. Двамата не само си сътрудничат, когато се налага, но и се познават от преди, защото са учили заедно, и са приятели.

Г-ца Тодорова подава своите документи и кандидатства за обявената от г-н Александров позиция на помощник генерален мениджър в СПА хотел Боровец Хилс*****.

Г-н Василев и г-н Александров разговарят за г-ца Тодорова и г-н Василев е споделил своите положителни впечатления за нея, като я е определил като човек, който умее да работи в екип и притежава необходимите данни и квалификация, подходящи за тази позиция.

След като г-н Александров насрочва среща с нея за интервю за работата, той установява, че г-н Василев е бил прав, и че тя е перфектният човек за тази позиция. При това положение, тя получава работата.

С течение на самата работа той се убеждава, че тя е наистина, това, което е търсил измежду всички кандидати за работата.
Анализ:
При гореописания случай разглеждаме типичен пример за действието на теорията за структурния баланс на Ф. Хайдер. A именно: теорията за структурния баланс е свързана с изучаването и обясняването на това, как се формират предварителните нагласи във взаимоотношенията между хора, които се срещат за първи път. Според тази теория, личните пристрастия се подчиняват на желанието да се поддържа баланс във взаимоотношенията между хората и това влияе върху създаването на първото им впечатление за другия. Ако ни се даде информация какви са взаимоотношенията между двама души (положителни или отрицателни) и след това към тези двамата се прибави трети човек, с който вторият от първите двама се познава, и съответно и за тях знаем с какъв знак са взаимоотношенията им (+ или -), то ще можем да предположим какви предварителни нагласи при първата им среща ще формират първият и третият човек един към друг, въпреки че не се познават.
Пример от тази работна ситуация, който илюстрира действието на теорията за структурния баланс е факта, че в този случай г-н Александров и г-н Василев се познават и са приятели. Г-н Василев и г-ца Тодорова също се познават и той има добри впечатления от нея и работата си с нея. Г-н Александров и г-ца Тодорова не се познават лично, но според теорията за структурния баланс и нейното действие ,г-н Александров формира положителна предварителна нагласа към нея , дори и никога да не я е виждал, защото се доверява на преценката на приятеля си г-н Василев.
Механизъм на действие: При разговорите си г-н Василев обяснява на
г-н Александров каква добра служителка е г-ца Тодорова, че е комуникативна и умее да работи в екип, а и с клиенти. Г-н Александров формира една положителна вътрешна нагласа, която оказва влияние върху факта, че преди срещата си с нея, той е благосклонен и вярва на преценката на приятеля си, което пък увеличава вероятността именно г-ца Тодорова да бъде избрана за съответната позиция. Формираната положителна нагласа в г-н Александров се затвърдява при срещата си с г-ца Тодорова, която отговаря на това, което той е чул за нея от г-н Василев. Очакванията му се оправдават, при което той се чувства удовлетворен от срещата си с нея и я назначава.

Крайният ефект е , че г-ца Тодорова е наета за съответната позиция като помощник генерален мениджър в СПА хотел Боровец Хилс*****. С течение на работата си с нея, г-н Александров се уверява още веднъж, че не се е излъгал от преценката на г-н Василев и своята , и е назначил правилния човек, тъй като г-ца Тодорова съумява да работи както с клиентите, така и с другите служители, а и освен това доказва, че е достатъчно добре квалифицирана за работата.
Заключение:
Социално-мрежовият анализ,към който принадлежи теорията за структурния баланс, представлява мултидисциплинарна перспектива,която в днешно време заема централна част от структурните изследвания в различни социални и организационни системи. Всяка една такава система може да бъде изследвана като мрежа от връзки, които са организирани в определени модели на взаимоотношения, съставляващи основата на всяка една социална или организационна среда. В местното самоуправление,социално-мрежовия анализ може да бъде полезен за разкриване на същинските модели на комуникационни взаимоотношения в организационния живот на всяка една общинска администрация. В допълнение, той може да спомогне за оценка на това как съществуващи мрежи на комуникационни практики и техните структурни свойства влияят върху осъществяването на различни обществени политики, зараждащи се инициативи или намиране на решения, адресиращи различни обществени или организационни проблеми. Комуникационните практики в местното самоуправление се случват в определен организационен и политически контекст и се осъществяват от определени индивиди, които заемат формални организационни позиции и играят различни роли в осъществяването на комуникационния процеси.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теория на структурния баланс - Ф. Хайдер 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.