Териториална организация на ядрената енергетика в света


Категория на документа: Други


Обща изходна мощност: 7 965 МВ. Седемте големи реактора се намират в префектура Ниигата, в близост до Японско море и заедно произвеждат 7 965 МВ. Кашивазаки-Карива използва 5 традиционни водо-водни реактора и два от първите в света трето поколение кипящи ядрени реактора (ABWR). През 2007-а година централата понесе земетресение от 6, 6 по скалата на Рихтер до голяма степен без проблеми.
- 1. Фукушима I и Фукушима II

Обща изходна мощност: 8 814 МВ. АЕЦ Фукушима I (Фукушима Дай Ичи) и АЕЦ Фукушима II се намират само на 10 километра една от друга и затова по критериите на тази класация могат да се обединят, още повече, че Фукушима Дай Ичи е мястото, където се случва японската ядрена криза. В центрата се намират 6 водо-водни реактора, всеки от които е засегнат в различна степен от унищожителното земетресение, а за реактори 1, 2 и 3 се смята, че са частично разтопени. 4-те реактора на Фукушима II успешно са изключени по време на земетресението, още преди да претърпят значително по-малки щети от последвалите вълни цунами.

При експлоатация на реакторната установка се осъществява контрол на редица технологични параметри - температура, налягане на топлоносителя, херметичност на топлоотделящите елементи и др. Приборите за управление и контрол се разполагат на специален пулт. Операторите, работещи на пулта за управление, получават информация за всички процеси и параметри на реактора.

Материалите, от които се изграждат ядрените реактори, трябва да издържат високи температури и интензивни облъчвания. Затова при избора на материали е необходимо да се имат предвид преди всичко свойства като топлоустойчивост, химическа устойчивост, минимално сечение на поглъщане на неутроните и др. За регулиращите и аварийни пръти се подбират вещества, които силно поглъщат неутроните. Високите температури влошават механичните свойства и понижават радиационната устойчивост на използваните материали. Всичко това ограничава избора на конструктивни материали.

Ядрените реактори биват няколко типа: реактор с лека вода под налягане, кипящ реактор, канален реактор с лека вода и канален реактор с тежка вода.
3. Фактори за развитието на ядрената енергетика

Върху развитието на отрасъла оказват влияние множество фактори. Сред тях изпъкват природните и социално-икономическите. Към природните фактори се отнасят наличието на енергоресурси и възможностите за тяхната експлоатация. Сред тях важна роля за развитието и териториалната организация на ядрената енергетика играе хидро-климатичният потенциал на страната. Климатът влияе върху сезонността и колебанията в потреблението на енергия в различните сфери на националното стопанство. Водите влияят върху избора на място за строителство и функциониране на АЕЦ, тъй като са необходими за охлаждането на ядрените реактори. Друг природен фактор е урановата руда. В природата съществува само един вид ядрено гориво 235U, което се съдържа в незначителни количества в природната уранова смес или топливото. Електропроизводството в АЕЦ е практически независимо от транспортните разходи за превозване на топливото.
Добив на уран за 2010 в тонове:
1. Казахстан - 17 803
2. Канада - 9783
3. Австралия - 5900
4. Намибия - 4496
5. Нигер - 4198
6. Русия - 3562
7. Узбекистан - 2400
8. САЩ - 1660
9. Украйна - 850
10. Китай - 827
Общо за света - 63 285

Социално-икономически фактори за развитието на енергетиката са търсенето на електроенергия, тенденциите в развитието на стопанството и стопанската политика на страната, териториалната организация на производството в промишлеността и обслужващата сфера, локализацията на населението, капиталовложенията в отрасъла, работната сила, състоянието на транспорта, състоянието на екологичната обстановка и др. Основен потребител на електроенергия са отраслите от тежката индустрия. Енергетиката изисква специфични видове транспорт - тръбопроводи, електропроводи и др. Това влияе върху цената на крайния й продукт.

III. Заключение

Един от най-важните показатели за нивото на техническо развитие в отделните страни и на цивилизацията като цяло е развитието на енергетиката. В съвременния свят, във всички държави, дългосрочното осигуряване с енергийни ресурси е важно мерило за технологичното ниво и за политиката като цяло, а в редица случаи то е и повод за международни конфликти. Пестеливото използване на наличните и усвояването на нови енергийни ресурси е едно от условията за устойчиво повишаване на просперитета и могъществото на държавите.

Според много от специалистите ядрената енергетика няма алтернатива. В общественото съзнание, обаче, сред неспециалистите, това мнение най-често се разглежда като пропагандна маневра на технократите, "хранещи се" от ядрената енергетика.

Атомните електроцентрали се изграждат предимно в райони с голямо потребление на електроенергия и недостиг на традиционни източници на енергия. Важен локализационен фактор е наличието на достатъчно количество охлаждаща вода. АЕЦ не замърсяват атмосферата със CO, прах и серни съединения, отделяни при изгарянето на въглища. Същевременно не са решени задоволително въпросите по съхраняването на малките по обем, но много опасни течни и твърди радиоактивни отпадъци, съхраняванетоо на отработеното топливо и неговата преработка, консервирането на АЕЦ след изтичане на срока на гункциониране (около 30 години).

Литература:

Русев, М., Обществена география, 2008.
http://www.slides.bg/2659/
http://bg.wikipedia.org/wiki/Атомна_електрическа_централа
http://bgtatko.bg/4269/top-10-atomni-tsentrali-v-sveta/

??

??

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Териториална организация на ядрената енергетика в света 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.