Териториално устройство


Категория на документа: Други


Анализ на земеползването на община Казанлък чрез метода SWOT анализ:

Силни страни на община Казанлък

* Съхранено културно - историческо наследство

-Национален парк "Шипка"

Той обхваща историческите места, свързани с отбраната на Шипченски проход през Руско-турската освободителна война.Представлява комплекс от паметници, батареи и землянки.
-Исторически музей "Бузлуджа"

В подножието му загива войводата Хаджи Димитър, водил неравен бой начело на малка чета.
-Литературно-художествен музей "Искра"

Във фонда на музей "Искра" се съхраняват над 50 хиляди експоната, които разкриват историята на Казанлъшкия край.
-Историко-етнографски комплекс "Кулата"- Реставрирани къщи, в които са показани селският и градският бит на местното население в края на миналия век.
-Музей на розата и др.
Обектите се посещават от много туристи, което спомага за запазването на това наследство, а също така и за развитието на общината. На разположение на посетителите са магазини, кафенета, къмпинг, хотел-ресторанти, бензиностанции.

Оценка:9
* Изградени са много планински хижи

Хижите са подходящи за почивка, за еколагери, зелени училища и др, посещавани от много туристи. В близост до някои хижи има ски-влакове и удобни ски писти. Изграденият язовир "Копринка" предлага възможности за водни спортове, риболов, плаж и др, а новопостроените изискани хотели допълват неповторимата атмосфера на тази местност.

Привличат се туристи, което спомага за съществуването на тези хижи.
Оценка:6

* Изградени са модерни лечебни заведения, банеохотелски комплекс и много семейни хотели в Павел баня

Курортът Павел баня е известен с лековитите минерални извори, които са използвани за лечение още през древността. Курортът е профилиран за лечение на дегенеративни и възпалителни ставни заболявания и състояния след травматични и ортопедични заболявания на опорно-двигателния апарат; заболявания на периферната нервна система и гръбначния мозък и др. Курортът е известен с доказаната си ефективност и е предпочитан. Хора от различни краища на страна го посещават, за да се лекуват.
Оценка:8
* Водоснабдителната мрежа е добре изградена

На територията на Казанлък кметствата и наместничествата са със самостоятелни водоизточници, като мрежата е изградена на 98%. След 1994г., започва изгражььдането на помпени станции, водоеми и магистрални водопроводи. Което означава, че общината е добре водоснабдена, без режим на водоподеване.
Оценка:5

Крайна оценка на анализираните силни страни:7
Слаби страни на община Казанлък

* Недоизградена канализационна мрежа

Канализационната мрежа в Казанлък е изградена на 95%, а за останалите селища в общината - в много малка степен. Някои от кметствата имат само проекти на канализационна мрежа. Необходимо е да се доизгради напълно из цялата територия на общината. Автомивките и каломаслоуловителите в някои предприятия не винаги се поддържат в техническа изправност, поради което замърсяват водите с петролни продукти. Трябва да се доизгради, за да се подобри жизнения стандарт в общината.
Оценка:4

* Наличие на неррегламентирани сметища

От селищата в общината само на Казанлък, Овощник и Копринка се депонират на градското сметище, а в останалите сметища сметосъбирането е организирано, но не контролирано, и отпадъците се изхвърлят на криминални сметища. Безкомпромисно трябва да се премахнат формираните микросметища, особено в селата. Tрябва да се изгради депо за битови отпадъци, което ще подобри жизнената среда на община Казанлък.
Оценка:6

* Разрушени напоителни системи
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Териториално устройство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.