Термометър с микростъпков електромотор


Категория на документа: Други


Фигура 6. Блокова схема на един примерен цикъл.

Програма за времезакъснение реализирана на микропроцесор L293B.

t_720us:

mov r7,#180

call tus

mov r7,#180

jmp tus
t_70us: mov r7,#32

jmp tus
t_15us: mov r7,#5

djnz r7,$

ret

Като с t_720us е означено времезакъснение от 720 µs, с t_70us е означено 70 µs и с t_15us е означено 15 µs. При необходимост в основната програма се записват означенията и микропроцесора преминава на подпрограмата за определеното времезакъснение, изпълнява го и се връща в основната програма.

2.2. Рестартиране.

За да се реализира рестартиране на термометъра е нужно да се нулира порт 3.4 , да се изчака 720 µs, след което да се установи в 1 и пак да се изчака 720 µs.

Фигура 7. Блокова схема на рестартиране

Програма за рестартиране реализирана на микропроцесор L293B.

reset_DS:

clr p3.4

call t_720us

setb p3.4

call t_720us

ret

2.3. Предаване към термометъра

Предаването се извършва бит по бит, като се започне от най-младшия към най-старшия. Затова тази процедура се повтаря осем пъти.

Фигура 8. Време-диаграми на предаване към термометъра и четене от термометъра на информация.

Фигура 9. Блокова схема на предаване на информация към термометъра.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Термометър с микростъпков електромотор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.