Термометър с микростъпков електромотор


Категория на документа: Другиdb 1000b

db 0010b

db 0100b
one_step:

mov dptr,#step_tab ;в регистъра dptr залагаме таблицата симпулсите на стъпковия мотор

inc b

jb 5,one_step

dec b

dec b
one_step1:

mov a,b ;зареждане на акумолатора а със стойност b

anl a,#00000011b

movc a,@a+dptr

mov p1,a ;извеждане на стойността от а на р1

ret
start:

call cin; a=41h

mov r2,#200 ;зареди r2 със стойност 200

cmp 5 ;сравни
st1:

call one_step ;извикване подпрограма

call t_delay ; извикване подпрограмма за времезакъснение

djnz r2,st1

jmp start ; скок до старт (зацикляме програмата)

end

t_delay:

mov r3,#20 ;зареждане на r3 със стойност 20
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Термометър с микростъпков електромотор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.