Тест по изобразително изкуство


Категория на документа: Други


ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"
Педагогически факултет

Учебна дисциплина: Детето и изкуството

Проект за тест

гр.Велико Търново
2012г

1.В основата на художественото въздействие върху децата и учениците стои:
a) естетическото възприемане на действителността
b) развитието на творческите способности и формирането на творчески стил
c) всички дейности в детската градина и началното училище
2. "Всичко в него е елемент, страна, черта и проява на реалния живот" е определение за:
a) Въображение
b) Изкуство
c) Отражение
3. Киното е :
a) синтетично изкуство
b) пластично изкуство
c) Статично изкуство
4. Функциите на изобразителното изкуството са на брой:
a) 4
b) 8
c) 16
5. Общуването по време на екипната дейност е средство за:
a) предаване на полезна информация и практически опит
b) формиране на култура на общуването
c) възприемане на прекрасното в себе си, в другите и в обкръжаващата ги среда
6. На кого е тази мисъл "Oнази частица от духовния живот, която кара децата да живеят в този свят, да влизат в него като творци на красотата, на която се наслаждават"
a) В. А. Сухомлински
b) Розалия Кузманова
c) Я. Боуърс
7. Основна парадигма при работата със семейства е:
a) "лекуването" на човека в окръжаващата го среда
b) превантивна и рехабилитационна дейност в семейните и родитело-детските отношения
c) проблемът за развитието на творческите способности при детето
8. Сред основоположниците на социалната работа със семейства са имената на:
a) Вирджиния Сатир, Рей Бардхил, Пеги Пеп
b) В. А. Сухомлински, Розалия Кузманова, Я. Боуърс
c) Пол Маккартни, Джон Ленън
9. Открити са твърде удачни инструкции за техниката на обсъждане на изобразителния материал в статията на:
a) Я. Боуърс
b) Юл.Вучков
c) Л. Десев

10. При възпитанието на децата чрез изкуството актуален проблем е:
a) формиране на емоциите и обмен на познавателна информация
b) задържане вниманието на детето
c) формирането на култура в общуванетоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тест по изобразително изкуство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.