tестиране на подрастващи момичета 14/15 г. от вк "Спартак" - Варна, с помоща на тестова материя Еврофит...


Категория на документа: ДругиПедагогически факултет

Д О К Л А Д
на тема:
ТЕСТИРАНЕ НА ПОДРАСТВАЩИ МОМИЧЕТА
14/15 г. ОТ ВК "СПАРТАК"-ВАРНА,
С ПОМОЩА НА ТЕСТОВА МАТЕРИЯ ЕВРОФИТ

Изготвили:
Диана Филипова, факултетен № 1042

и Виктория Викторова, факултетен № 1043

Въведение:

Бъдещето на една нация са децата, затова всички отговорни фактори и институции в държавата отделят специално внимание на всички въпроси и проблеми, свързани с младото поколение. Живеем в сложно време на социално-икономическо развитие, висок научно технически прогрес и плодовете на човешкия ум се оказват в много отношения горчиви за човешкото здраве, когато се руши морфофункционалния модел на човека, създаден от еволюцията и е осигурен прекален комфорт за тялото и духа.

Актуален е въпроса за последиците от психоемоционалното състояние на децата, от недостатъчната им двигателна активност и необходимия баланс между активно двигателните и пасивните, изискващи психосензорно напрежение дейности. Повишаващите се изисквания към интелектуалното развитие на учениците води фо системно натрупване на мускулен глад и умствено пренапрежение, а от там и до пренатоварване на нервната система на подрастващите.

Доказано е, че активната двигателна дейност, правилно дозираните физически натоварвания предизвикват положителни, структурни и функционални промени в човешкия организъм, особено за децата в средна училищна възраст, при които двигателната дейност укрепва опорно двигателния апарат, подобрява сърдечната дейност, подпомага изграждането на дихателната и нервната система и влияе благотворно на всички психични процеси. Не е за подценяване и повишаването на умствената работоспособност.

Екип от научни работници в Калифорнийския университет, след опити доказват пряката връзка между мускулната и мозъчната дейност: тренировката на мускулите чрез спорт, дори и в напреднала възраст, помага на мозъка да не ръждясва и поддържа съзнанието младо, буно и живо.

Физическото възпитание и спорта влияят благотворно върху растящия организъм. Само здравите и психично необременените ученици са способни за пълноценно и ефективно обучение, а това е една от най-важните задачи на училищното физическото възпитание и спорт да се търси оптимизиране на двигателната дейност и активност.

Крайният продукт на системата за физическо възпитание и спорт в училищна възраст е свързан с подобряване на оздравителния ефект и намаляване на заболеваемостта, по добри показатели за физическо развитие, разнообразна и богата моторика и висока степен на развитие на физическите качества.

В настоящата разработка ще разгледаме как влияе спорта и в частност волейбола върху здравето и физиката на подрастващите девойки от ВК "Спартак"- Варна, като използваме методиката Еврофит.

Цел:
Цел на изследването е да се изследват ръста и физическите възможности на подрастващите девойки от ВК "Спартак"- Варна.
За реализиране на поставената цел е необходимо да се изпълнят следните

Задачи:
1. Да направим диагностични измервания на 12 девойки от ВК "Спартак"- Варна.
2. Да проследим динамиката на физическата дееспосоност.
3. Да анализираме получените резултати и проверим ефективността на приложената методика.
Предмет на изследването е оценяване специфичната работоспособност на състезателките от ВК "Спартак"- Варна.
Обект на изследването са дванадесет девойки на 14 и 15 години, състезателки от ВК "Спартак"- Варна.
Методиката, която използвахме за настоящото изследване е известната като тестова материя Еврофит.

Изложение:

Тестовата материя Eurofit е разработена от Европейския консултативен съвет по развитието на спорта за деца в училищна възраст и е била използвана в много европейски училища от 1988 г. насам. В нея се използва тестиране на физическите качества: обща издръжливост, сила и силова издръжливост, бързина, гъвкавост и равновесие чрез набор от тестове и се извършва в рамките на 35 до 40 минути, като се използва много просто оборудване.

При провеждане на тестовете е важно да се съблюдава стандартност на условията. Задължително е преди започване на тестирането да се организира доро разгряване на спортистите. Данните, получени при тестиранията се записват в специално разработени формуляри и се съхраняват за определен период, с цел дългосрочно проследяване на резултатите. След края на тестирането, резултатите се обработват, като се изчисляват различни индекси и коефициенти на ефективност и др. подобни, след което се вписват в талици.

Ето и кратко описание на използваните в изследването тесове:

ТЕСТ 1. РъстСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
tестиране на подрастващи момичета 14/15 г. от вк "Спартак" - Варна, с помоща на тестова материя Еврофит... 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.