Тезиси по група въпроси за задвижване и управление на производствена техника


Категория на документа: Други


ТЕЗИСИ ПО ГРУПА ВЪПРОСИ ЗА
ЗАДВИЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ТЕХНИКА
Литература:
1. Springer, Suk-Hwan Suk, Seong Kyoon Kang ,Theory and Designof CNC Systems, 2008.
2. Гешев Тотю, Задвижване и управление на производствена техника, ТУ - София,2007.

Въведение.

ММ могат да се разделят на "режещи машини" - при които се отделя част от заготовката, за да се получи детайла - фрезови, стругови машини, нишкови ерозийни машини; "нережещи машини" - при тях се изменя формата на заготовката под въздействие на сили - преси и роботи.
Задачите които се решават при производството на детайли на NC машини са три типа:
1. Проектиране - създаване на геометричен модел - CAD част; Computer Aided Process Plannig CAPP - генериране на информация нужна за производството - като технологични възможности на ММ; режещи инструмнети, приспособления, режими на рязане. Това проектиране е много важно - от него зависи технологичния процес на производство.

CAM (Computer Aided Manufacturing) резултата от тази задача е управляваща програма (УП "part") програма. Генерира се пътя на движение на РИ, взависимост от CAD модела и CAPP информацията, като се внимава за колизии меду РИ, заготовка и ММ, минимизира се машинното време. Посредство тази част се генерират УП за 2.5D, 3D и повече оси на движение.
2. "Реални" задачи са тези които са нужни за обработка на NC машините. NC системите четат и интерпретират управляващите програми от паметта и контролират движението на осите. Тези системи генерират инструкции за позиционирането и скоростта от УП и серво моторите се управляват от тези инструкции. Въртеливите движения на серво моторите се трансформира в линейно чрез винтово съчмени двойки, които преместват относително РИ и заготовката, и като резултат се получава искания детайл.

За повишаване на точността на обработката са важни качествата на серво моторите, направляващите, винтово съчмените двойки, както и стабилността на цялата конструкция.

По време на този процес се осъществява "реална" (in time) контрол на изпълнението му. Счупване на РИ, компенсация на топлинните деформации, адаптивен контрол, компенсация на еластичните деформации на РИ на база на силите на рязане, тока на ел. Двигателите. Измерването на машината служи да се определи местоположението на заготовката и оставащата прибавка за чистта обработка - on machine measurement и внасяне на допълнителни компенсации.
3. "Тhe post line" задачи се изпълняват от системите CAI (Computer Aided Inspection) за проверка на детайлите на КИМ машини. При сравняването на геометричния модел и получения детайл се определя годността на детайла и нужната доработка. "Reverse engineering" също се осъществява на тези машини.

Тези три етапа дават възможност за производството както на елементарни детайли така и такива със сложни форма и високи технологични изисквания.
NC машини могат да произвеждат различни детайли само със смяна на УП и да я повтарят безброй пъти.
ИСТОРИЯ NC И ЦПУ МАШИНИТЕ

NC това е управляващо устройство, което обработва заготовката чрез активиране на сервомоторите,взависимост от командите на УП. NC комбинирано с компютър става CNC управление. Хардуера на NC системата включва - монитор, транзистори, лог. елементи, интегрални схеми и големи интегрални схеми - LSI. Посредством връзките между тях, NC функциите се базират на NC софтуера и CNC - вече има микропроцесори и памет.

В началото около 1947 год. компютъра се е състоял от "лампи" и хидро мотори. Полупроводниците навлизат през 1960 год., електическите мотори и задвижвания през 1970 год, и PC компонентите през 80 години, т.е. развитието на полупроводниковата техника.

Първата машина за 2Д фрезоване и пробиване 1947 в USAF (air force) Parsons Company.

1952 година 3Д машина в MIT; 1957 в Япония.
КОМПОНЕНТИ ЗА ДВИЖЕНИЕ В CNC СИСТЕМИТЕ

Системите, които трансформират командите от NC към движението на машинните органи, са за подавателните движения и за главното за шпиндела, съдържат серво мотор и трансмисия.

Серво е устройството, което точно отработва зададените му команди. Командите от NC карат серво мотора да се върти, това движение се предава посредством съединител към винтово-съчмената двойка, която посредством гайка се превръща в линейно движение на масата. Следователно серво механизмаите контролират скоростта и въртящия момент на масата за всяка ос,на база командите от NC.

Подобна е и схемата за шпинделната група. При нея се използват вече асинхронни елдвигатели (те са без четки и колектор) и са по добри от постоянно токовите двигатели - по размери; тегло; ефективност; максимални обороти и техническо обслужване.

Някои ММ имат скоростна кутия освен ремъчна предавка. Но тя не се използва при високоскоростните преводи. Директното свързване на елмотора ишпиндела е за обороти над 10000.

Елмоторите, които се използват и за двете задвижвания са въртящи и линейни. Въртящите могат да бъдат постоянно токови с или без четки, синхронни и асинхронни променливотокови елдвигатели.

ПОСТОЯННОТОКОВИ ДВИГАТЕЛИ

Основно се използват за подавателни задвижвания - кратко време за ускоряване и забавяне, голям диапазон от скорости, съгласувани движения на работните органи. Те имат по-голям въртящ момемнт имощност, по просто управление, независимо управление на скорост и въртящ момент.

Конструкция - неподвижна част, статор, с възбудителна намотка , с постоянни магнити.

Въртяща част, ротор, намотка с няколко секции. Напрежението се подава към секциите посредством четки и колектор. Това е и недостатъка на този ЕД.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тезиси по група въпроси за задвижване и управление на производствена техника 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.