Тип arthropoda - мокрици


Категория на документа: Други


Лесотехнически университет

Курсова работа

На тема: МОКРИЦИ

Изготвил: Проверил:
Теодора Александрова ас. Маркова

София

1. Общ преглед

a) Описание
Мокриците са вид организъм, приспособил се за живот на сушата и специализирал се в разграждане на целулозни влакна като тези, намиращи се в материалите от дървесен произход.
Сухоземните мокрици обитават почва с по-голяма влага. Те се срещат под буци пръст, под камъни, под окапали листа и останали растителни остатъци. Обичат умерени температури. Денят прекарват скрити в дневните си скривалища. Излизат да се хранят през нощта. Копулацията се извършва на открито към края на април или през май. В заплодената женска настъпват морфологични и анатомични промени,по които тя се различава от предишното си състояние. Яйцата си снася по интересен начин, като ги разполага надлъжно на предните чифтове крака и така прикрепени ги носи при движение. На тези места остават временно и ново излюпените млади индивиди, които се различават от възрастните по това, че им липсва последния чифт гръдни крака. Развитието на младите индивиди продължава около една година, през което време те сменят кожата си един път.
Сухоземните мокрици са многоядни по отношение на растителната храна. Употребяват и храна от животински произход, но в ограничен размер. За храна им служат главно меките, сочни части на растенията и техните плодове. С особено предпочитание повреждат кълновете на поникващите семена, а често заедно с тях и самите семена в процеса на кълнене. Клубените на картофите са чувствителни към тези повреди. Листата и пъпките на някои украсни култури се повреждат силно. Повредени полски култури: кълнове на фасул, тютюн, слънчоглед, царевица; по украсните - примули, орхидеите, петунии; по зеленчуците - салата.
В избите , където се отглеждат изкуствено печурки, повредите от мокриците могат да бъдат необикновено големи.
Повредите наподобяват тези от голите охлюви. Но по картофите и плодовете на зеленчуците и овощните дървета нагризванията са по-големи.
Разпространението на мокриците се извършва главно по пасивен начин-заедно с живите растения и растителните части.
Естествените неприятели на мокриците са почти ,както при охлювите.
Насекомоядните бозайници и особено Insectivora са техните важни изтребители. Ядат ги и някои птици. Всички сухоземни, земноводни, както и гущерите се хранят с мокрици. По мокриците се наблюдават и насекоми паразити, главно мухи.

b) Биология

Мокриците се различават от останалите членестоноги по следните белези:
1. Наличие на две двойки антени - антенули (придатъци на акрона) и антени (придатъци на първия телесен сегмент)
2. Крайниците им са с примитивен двуклонест строеж. Имат начленена основа (протоподит) и два членести клона - външен (екзоподит) и вътрешен (ендоподит)
3. Дишат с хриле - израстъци на краката - епиподи

Тялото на мокриците варира от 12-18mm с цилиндрична, странично и дорзо-вентрално сплесната форма.Външения скелет е изграден от хитинова кутикула, пропита с варовите вещество със защитна и опорна (за мускулите) функция .
Тялото на мокриците се разделя на 3 отдела: глава, гърди и коремче.

Част от сегментите могат да се присъединяват към съседен отдел. Главата и гърдите могат да образуват главогръд. Характерен е гръбен щит (карапакс), който покрива предната част на тялото или цялото тяло.

Главата носи очите, нечифтна горна устна и 5 двойки придатъци: антенули, антени, горни челюсти (mandibulae) и 2 двойки долни челюсти (maxillae).
Антените са 2 двойки, първата са антенули върху I главов сегмент- акрон, а втората двойка са антени върху II главов сегмент. Антенулите са с обонятелни, равновесни (статоцист) и вкусови органи. Антените имат осезателни органи и коксална жлеза, и изпълняват отделителна функция.
Мокриците имат два чифта пипала, първите от които са къси и разположени на щита на главата.Вътрешният чифт пипала са дълги,образувани от 5 членчета и имат добре оформено камшиче
Мандибули - служат за разкъсване и раздробяване на храната
Максили - те са нежни, пластинковидни двуклонести образувания

Фиг. 2. MDR/L лява и дясна горна челюст; Mxp челюстни крачета; Mx1maxillula; Mx2 долни челюсти

Гърди. Броят на сегментите варира силно от 12-18mm. Гръдните крайници са от 1 до 3 двойки и са превърнати в челюстни крачка (maxillipedes) в услуга на храненето. Останалите крайници (pereopodae) са с двигателна (локомоторна) функция - за придвижване по твърд субстрат. На вътрешната страна на гръдните крайници се образуват пластинки (оостегити), които формират камера за излюпване на яйцата.

Коремче. Изгадено е от различен брой сегменти с тенденция за намаляването им. Коремни крачета се наричат pleopodae и обикновено са двуклонести.
При Мокриците част от двуклонестите плеоподи са превърнати в хрилни пластинки, покрити с капаче, което дава защита на хрилете от изсъхване. Този строеж е предпоставка за излизане на сушата. Повечето мокрици независимо, че живеят на сушата дишат като водни животни - използват кислорода, разтворен в тънкия слой влага, покриващ хрилете (отделя се от ануса). Някои мокрици могат да дишат атмосферен кислород (Oniscus). В екзоподите на коремните крайници има вдлъбнатини, от които излизат разклонени канали, приличащи на трахеите на насекомите - псевдотрахеи. През тях кислородът прониква в хемолимфата

2. Систематика

Class: MalacostracaСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тип arthropoda - мокрици 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.