Типове находища, разработвани по открит начин


Категория на документа: ДругиНаходищата от континенталния шелф се разделят на: плажни над нивото на морската вода; крайбрежни; подводни брегови на склона на шелфа ; дълбоки.
По характера на залягане на морското дъно, находищата се разделят на:
1. Повърхностни, залягат непосредствено на морското дъно;
2. Затрупани, покрити със слой от наноси
По западане на залежа морските находища са:
1. Хоризонтални, с ъгъл на западане от 0-3°;
2. Полегати - ъгъл на западане до 8-10°;
3. Наклонени - ъгъл на западане от 10-30°;
4. Стръмни - при ъгъл на западане повече от 30°.
По форма и размери в план подводните находища са:

-продълговати

-изометрични
По широчина подводните находища са:
1. Тесни-до 20 m;
2. Средно широки - 20 - 300 т;
3. Широки-300-1000 т;
4. Много широки - повече от 1000 т.
По дебелина на слоя полезно изкопаемо подводните находища са:
1. С малка мощност - до 1,0 т;
2. Със средна мощност - от 1,0 до 10,0 т;
3. С голяма мощност - повече от 10,0 т.
По строеж на продуктивния пласт се различават подводни находища от следните типове:
1. Находища с еднороден строеж на пласта, без скални прослойки;
2. Находища със сложен строеж
3. Разсредоточени находища

??

??

??

??

-12-

-4-

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Типове находища, разработвани по открит начин 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.