Топлинна изолация на ограждащи конструкции на нискотемпературна сграда


Категория на документа: Други е коефициент зависещ от изложението ( = 0,65 за изложение Юг;  = 0,75 за ЮИ;  = 0,90 за И и З и  = 1,0 за изложение С, СИ и СЗ).

Стойностите на U за нови отопляеми сгради не могат да бъдат по-големи от стойностите приведени в табл.1.1..

Таблица 1.1.

Видове сградни ограждащи конструкции и елементи
U, W/(m2K)


за сгради с нормативна вътрешна температура
tвт = 19 °С
за нискотемпературни сгради
tвт < 19 °С
1.
Външни стени и стени, граничещи с неотопляеми пространства
0,50
0,83
2.
Преградни стени в отопляеми пространства
1,60
10,00
3.
Външни стени, граничещи със земята
0,70
1,20
4.
Преградни стени в отопляеми тавански пространства
1,35
2,00
5.
Подове, граничещи със земята
0,45
0,83
6.
Таванска плоча на студен покрив
0,35
0,83
7.
Подова плоча над неотопляем подземен етаж
0,50
0,83
8.
Стена, таван или под, граничещ с външния въздух или със земята, при вградено площно отопление
0,50
0,57
9.
Топъл покрив
0,35
0,83Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Топлинна изолация на ограждащи конструкции на нискотемпературна сграда 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.