Топлинна изолация на ограждащи конструкции на нискотемпературна сграда


Категория на документа: Други
При реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради стойностите на U не могат да бъдат по-големи от стойностите приведени в табл.1.2..

Таблица 1.2.

Видове сградни ограждащи конструкции и елементи
U, W/(m2K)


за сгради с нормативна вътрешна температура
tвт = 19 °С
за нискотемпературни сгради
1.
Външна стена, при която:


а) топлоизолацията е отвътре или по средата на стената;
0,45
0,75

б) топлоизолацията е отвън
0,35
0,75
2.
Външни прозорци, балконски врати и покривни прозорци
2,0
2,8

Остъкление (стъклопакет)
1,8
-

Окачени фасади
1,9
3,0
3.
Външни прозорци, балконски врати и покривни прозорци с повишени изисквания
2,2
2,8

Окачени фасади с повишени изисквания
2,3
3,0
4.
Наклонени покриви и вентилирани плоски покриви
0,30
0,40

Плоски покриви без вентилируем слой
0,25Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Топлинна изолация на ограждащи конструкции на нискотемпературна сграда 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.