Топлинна изолация на ограждащи конструкции на нискотемпературна сграда


Категория на документа: Други


1612


3.Обобщен коефициент на топлопреминаване:

Където;

--топлопренасяща повърхност от площ прозорци, ;

-- топлопренасяща повърхност от площ външни стени, ;

-- топлопренасяща повърхност от площ тавани (покрив), ;

-- топлопренасяща повърхност от площ подове, ;

--коефициент на топлопреминаване от площ прозорци,;

-- коефициент на топлопреминаване от площ външни стени, ;

-- коефициент на топлопреминаване от площ тавани (покрив), ;

-- коефициент на топлопреминаване от площ под, ;

HTmax' = 0,40 + 0,15/fo = 0,40 + 0,15/0,4235 = 0,754 W/(m2.K)

Тъй като HTmax  HTmax' топлинната изолация на сградата е оптимална.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Топлинна изолация на ограждащи конструкции на нискотемпературна сграда 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.