Топлогенерация


Категория на документа: Други


P
39 300
37 200
29 700
11 000
5 280
(CaO)4 P2O5 (CaO при 7000С)

Преминаването на кислорода от пещната атмосфера в металната вана в резултат на сложни топло- и масообменни процеси не е свързано с допълнителното му нагряване във ваната, поради което топлинните еквиваленти при използване на този окислител имат най- високи стойности. При кислородното продухване окислителят се въвежда във ваната студен и нагрявайки се до температурата на ваната, отнема част от топлината.
При въздушно продухване топлина се изразходва не само за нагряване на кислорода до температурата на ваната, а значително количество от нея се изнася с азота, който напуска ваната нагрят практически до нейната температура.
Използването на твърди окислители е свързано не само с тяхното нагряване до температурата на течната вана, а и с тяхното разлагане и с преминаването в металната вана на кислорода във вид на FeO.
Окисляването на примеси като Si, Mn, P, S се съпровожда с тяхното ошлаковане (с помощта на CaO) и преминаване в шлаковата фаза. Подобен процес също трябва да се вземе предвид при изчисляването на топлинните еквиваленти (табл. 1)
Както е известно чугунът представлява метална сплав, съдържаща в различни съотношения посочените по- горе примеси, които се окисляват в процеса на преработката му до стомана. Ето защо може да се говори за топлинен еквивалент на чугуна като източник на топлинна енергия за стоманодобивния процес. Топлинният еквивалент на чугуна се определя с отчитане на количествата на окислените примеси и на стойностите на техните топлинни еквиваленти в кJ/kg чугун:
= (C+ Si Mn+ P)10-2 ,
където , ,, са топлинните еквиваленти на примесите, кJ/kg, взети за съответния начин на подаване на кислород в стоманодобивната вана;
C, Si, Mn, P- съдържанията на примесите в чугуна, %. Топлинният еквивалент на чугуна зависи както от начина на подаване на кислорода в стоманодобивната вана, така и от химичния състав на чугуна както се вижда от (табл.2)

Таблица 2.
Топлинни еквиваленти на различни по състав чугуни (изчислени данни при 7000С)
Химичен състав на чугуна, %
Топлинни еквиваленти, kJ/kg при окислители
C
Si
Mn
P
кислород при
въздух при 250С
Fe3O4 при
15000С
250С

7000С
250С
4,3
0,40
0,35
0,14
628
523
125
-565
-733
4,4
0,85
1,05
0,11
838Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Топлогенерация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.