Топломер


Категория на документа: Други


 Курсов проект

Специалност: топлотехника

03.01.2014г.

Определяне диаметъра на захранващия тръбопровод
За да се определени диаметъра на тръбопровода трябва да знаем температурната разлика.

∆t = 40 K

Количеството топлина за ОВ и БГВ е:

Qобщо = Qов + Qбгв = G.C.(t1 - t2) - Уравнение на топлинния баланс в Топлообменен апарат.
Проектният максимален масов дебит е :

G = Qобщо /C.(t1 - t2) = 1350/168 = 8.035 kg/s

Следващата стъпка е намирането на диаметъра по формулата :

Dизч =

За да получим диаметъра трябва да изберем скорост на движение на флуида в тръбопровода.Интервалът на възможен избор е от 0.5 до 1.5 m/s .Приемам ωизч= 0.8 m/s.

Dизч = = 0.114m

Избор на стандартна тръба
За dизч получавам 0.114m можем да изберем по - малка или по - голяма тръба.Аз избирам тръба с по-малък диаметър за по-високи скорости на флуида.
Избраната тръба е с диаметър DN = 100mm
Метална тръба Dm = Ø114,3x3.6
Полиетиленова тръба Dp = 200mm
Тегло - 13.6 kg/m
Водно съдържание - 9l/m.

Измервани величини:
t1 и t2 - 2 термометъра
G - дебитомер

Отчитани величини :
Cp = f(t) - Cpср
t °C
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Cp KJ/kg.KСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Топломер 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.