Трафик на деца с цел сексуална експлоатация


Категория на документа: Други


Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Педагогически факултет

Дисциплина.........................Социално пространство в комуникативния процес
Специалност..................................Социални дейности
Образователно-квалификационна степен....... бакалавър
Форма на обучение......................................редовно
Курс на обучение......................................2-ри курс

Изготвил: Преподавател:

гл. ас. Юрий Янакиев
Фак. №:

ТРАФИК НА ДЕЦА С ЦЕЛ СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
/По-добре информиран, отколкото експлоатиран/

В българското и европейското общество като цяло съществува проблем, за който почти не се говори или е отбягван от повечето масмедии. Става въпрос за това, че възръстни мъже, много голяма част от които, имат стабилен статут в обществото ползват сексуалните услуги на малолетни и непълнолетни момчета и момичета. Тук не става въпрос за класическа проституция, въпреки че получават пари за ласките си. Става въпрос за деца, които са от съвсем нормални семейства. "Добрият" чичко им предлага това, за което мечтаят, за да имат в леглото си поредната "Лолита".

Експлоатацията на деца е престъпен бизнес, носещ големи печалби и нанася тежки поражения на жертвите. Данните показват, че много деца стават жертва на отвличане или осиновяване с цел сексуална експлоатация. Тя се осъществява под различни форми - порнография, проституция, сексуално робство, секстуризъм и трафик. Всеки вид от тях има своя специфика, която представлява интерес за борбата за ограничаване на тези престъпления.

Сексуалният туризъм се изразява в търсене на дискретни сексуални услуги от деца в чужбина. Извършителите са главно финансово стабилни с позиция в обществото, които посещават бедни и по-слабо развити държави, като разчитат на нископлатен секс с малолетни и непълнолетни.

Престъпният трафик се състои в "набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването или приемането на хора, независимо от изразената от тях воля, чрез използване на принуда, отвличане, противозаконно лишаване от свобода, измама, злоупотреба с власт, злоупотреба с положение на зависимост или чрез даване, получаване или обещаване на облаги, за да се получи съгласието на лице, което упражнява контрол върху друго лице". /Закон за борба с трафика на хора. Допълнителни разпоредби 1, т.1./

Според последни данни от 2011-2012 г. от ДАЗД /Държавна Агенция Закрила на Детето/ честа практика е да се осиновяват български деца от чужденци с цел сексуална експлоатация и просия.

В Конвенцията на Съвета на Европа за Закрила на Децата срещу сексуална експлоатация и насилие се отбелязва, че този тип манипулиране застрашително нараства и "взема тревожни размери както на национално, така и на международно равнище". / Пике С., Нарушения на човешките права и трафик на хора в Европа. Ревю интернасионал дьо полис криминал, 2001 г./

Превръщането на младежите в донори на сексуална експоатация е свързано главно със социалнополитическите и икономическите кризи през последните години. В източник на търговия с деца се превръщат и някой страни на Балканите като Босна и Херциговина, Румъния и прочие, като жертвите биват насочвани предимно към Европейския съюз, главно към Германия, Англия, Испания, Белгия.

Трафикът на деца все по-тясно се обвързва и с други форми на организираната престъпност и главно с разпространението на наркотици.

Нова мода в трафикирането на млади хора е най-вече представянето като авторитетна личност предлагаща шанс за развитие в чужбина. Предложенията се отправят не само към децата, но и към техните родители, като се използва авторитета на агенции за фотомодели, манекени и прочие. Предлага се и работа в сферата на обслужването, туризма, развлекателния бизнес, като се прикрива истинската същност на работата чрез предоставяне на неверна информация и сключване на фалшиви договори.

Друг често срещан модел е умъртвяване на жертвите, с цел създаване на респект и пълно подчинение над "новодошлите". Както вътрешния така и транснационалния трафик са свързани с унижения, с тежко физическо и сексуално насилие. Децата попаднали в мрежите на търговците на плът са подложени на морален тормоз, чрез отправяне на заплахи към семействата им в случай на неподчинение.

След пристигането в страната - крайна дестинация на трафика се оказва, че за път, храна и квартира жертвите дължат на сводниците големи суми, които са несъпоставими с доходите от извършените ог тях сексуални услуги.

Във връзка с опасността от заразяване със СПИН и други полово предавани болести се засилва търсенето на по-малки деца за сексуална експлоатация. Сред тях по-рядко има половоактивни или венозни наркомани, което ги прави по-безопасни.

Често срещан случай през новото хилядолетие след 2001 г. е отвличането или осиновяването, чрез ОЗД "Отдел Закрила на Детето", където лично аз съм работил дълго време и имам наблюдение, на малолетни и непълнолетни момчета и склоняването им към хомосексуализъм. Те са често търсена жертва от педофили най-вече в Норвегия.

Полицейската статистика показва значително разпространение на сексуална експлоатация и трафик на деца. За периода 2005 - 2007 г. 44% от жертвите на сводничество и отвличане за разврат са под 18 г. Непълнолетните са 37%, а малолетните 7%. Преобладаващата част 86 % от жертвите са на вътрешен трафик в страната, а 14% на интернационален.

Значителна част от тези престъпления остават скрити. Румъния специално осиновява деца превръщайки ги в донор на органи. Испания осиновява деца, както за сексуална експлоатация, така и за просия. Скритостта се дължи на няколко групи фактори. Част от тях са свързани с тежките травми, които пречат на жертвите да дават надеждни показания. Преодоляването на силния шок, в който се намират, предполага продължително лечение и предпазване от силни вълнения и полицейски разпити. След отзвучаването на симптоматиката част от спомените вече са избледнели. Освен това някой от пострадалите се разколебават да свидетелстват, за да не се връщат отново към преживяното. Друга причина е чувството на срам и вина. Ограниченият жизнен опит ги прави лесно податливи на манипулиране. Причина за латентността е незнанието от кого да търсят помощ, а също и унищожаването на следите от сексуално насилие поради наивност и недооценяване на важността им. От голямо значение е обстоятелството, че престъпните групировки, които търгуват с деца имат криминален опит, финансови възможности и връзки. Това им помага да прикриват престъпната си дейност, включително чрез корумпиране на служители от различни институции. Изследователските данни показват, че България е главно транзитна страна, тъй като е една от страните с най-нисък доход, висока безработица и бедност. Обикновено това са деца с ниска степен на образование и с много ограничени шансове за личностна и професионална реализация в бъдеще. Показателен е фактът, че по данни на служители на МВР в криминалните отдели от ДПС, български деца се съгласяват да проституират срещу дрехи, храна и алкохол.

Рисков фактор е отслабването на родителския контрол. Тази промяна е свързана с редица финансови, битови и емоционални трудности, с които се сблъска българското семейство прес последното десетилетие. Недоверието в авторитета на учителите и лекомислието на младежите и слабата информираност също са рисков фактор за попадане в трафик. Липсата на ценностна система у подрастващите. Това се дължи на либерализиране на нравите от една страна и липсата на достатъчно адекватна социална реакция.

Трафикът е изключително сериозна заплаха за физическото и нравствено оцеляване на младото поколение и в по-далечна перспектива за нормалното развитие на обществото.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Трафик на деца с цел сексуална експлоатация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.