Трафик на хора


Категория на документа: Други


Днес колкото и да не се говори за робството и хора -"роби", този факт е реалност.Трафикът на хора e новото робство. Някои ще кажат - та нали живеем в демократично общество, какво робство. Въпреки всичко, в модерната ни епоха то съществува. Това е един от главните проблеми на обществото, понеже засяга човешката същност - неговата свобода. Трафикът на хора представлява един от основните източници на роби днес. Главно са засегнати жените. Трафикът на жени е огромна машина за печелене на пари. Не бива да се говори за него само в цифри, понеже зад тях се крият хиляди човешки съдби, като всяка от тях представлява покъртителна история.
В пълният си смисъл това понятие значи, ,,дейност, свързана с набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването или приемането на хора, по тяхна воля или насилствено( чрез използване на принуда, отвличане,измама, злоупотреба с положението на зависимост или чрез даване, получаване или обещаване на облаги, за да се получи съгласието на лице, упражняващо контрол над друго лице) с цел експлоатация".Хората,които попадат там са най-обикновени хора от обществото които по една или друга причина са манипулирани от други хора.
По данни на Националния отдел за борба с престъпността на Великобритания всяка година 200 000 души се вкарват нелегално в Европейския съюз, голяма част от които за сексуална експлоатация.По данни на Държавния департамент на САЩ 80% от жертвите на международния трафик са жени, а 70% от тези жени и момичета стават жертва на сексуална експлоатация.Смята се, че на година от трафика на хора се печелят между 7 и 13 млрд. щ.д. Над 10 000 българки ежегодно минават границите на различни страни в цяла Европа, за да проституират, сочи статистиката за 2010 година.Със своето географско положение България е на пътя намиграционния поток от чужди граждани. На практика територията на страната се използва като регионален транзитен център за трафик на хора.Това умело бе използвано от лица и групи български и чужди граждани, съпричастни към престъпната дейност, които придадоха организиран характер на нелегалния трафик на хора в национален и трансграничен мащаб. И през настоящата година се наблюдава тенденцията да се превръща в поминък на много български граждани от приграничните региони.

11.2 на сто от проституиращите насила жени в Германия са българки, обяви в свой доклад през август 2010 г. Федералната криминална служба. Българките са на трето място сред проституиращите жени в Германия след рускините и литовките. Повече от половината от жените са били примамени във федералната република с обещания за легална работа. България бе поставена в една група с още 75 страни, които са източник и транзитна територия за сексуални робини. Това стана ясно през юни 2010 г. от годишния доклад на Държавния департамент на САЩ, посветен на незаконния трафик на хора по света.Много от хората, които търсят работа в чужбина или искат да продължат образованието си в друга страна, стават жертви на измама. Често предварителните договорки и обещания на работодателите се разминават драстично с реалните условия на живот и работа. Нещо повече, хората работят и живеят в мизерни условия и получават много малко или никакво заплащане. Често документите за самоличност на жертвите са отнети от работодателя, те заплащат нерегламентира сума (дълг) за това, че им е осигурена работа, жилище и/или храна. Въпреки сериозността на проблема малко хора знаят какво всъщност означава трафик на хора, как могат да станат жертви на трафик и какви са начините за предпазване.
Видове трафик на хора:
Трафик на деца - състои се от всички действия, включени в транспорта на деца в страна и през граница, включващ измама, принуда и насилие, заробване или лъжа, за поставяне на децата в ситуации на злоупотреба или експлоатация, като насилствена проституция, побой .
Трафик на хора с цел трудова експлоатация - хора, които заминават в чужбина за да работят биват измамени и принуждавани да се трудят в лоши условия, при минимално или често без никакво заплащане
Трафик на хора с цел сексуална експлоатация - най-често млади жени, които търсят работа в чужбина или заминават за да учат,често са подлъгвани с обещания за работа.

Организации:
В България с проблема трафик на хора се занимават:

* Асоциация "Деметра"

* Регионалните центрове по миграция

* Държавна агенция за закрила на детето

* НСБОП - РЗБОП

* НСГП - РГС
Причини:
Причините от една страна са свързани с ниска грамотност и следователно малки възможности за работа, влияние на медиите и Интернет.От друга бедността и липсата на работа,дори сред хора с добро образование,не възможността да гледаш децата и да изхранваш семейството си.Много съществена причина,според мен е голяма незаинтересованост на обществото като цяло,в това число и на масмедиите,които все по-рядко излъчват полежни за хората неща,а всички знаем колко много медиите въздействат върху нас,като поведение,отношение,знания.

Ключови понятия:
* Трафик на хора- дейност, свързана с набирането и транспортирането, укриването или приемането на хора, по тяхна воля или насилствено;
* Медии-средства за информиране,в случая относно проблема-трафика на хора; Манипулация - съвкупност от методи за въздействие (най-често неявни, прикрити) върху съзнанието на отделната личност, върху дадено групово или масово съзнание или върху общественото мнение с цел изграждането на нагласи.
* Рискова група -група от лица, които поради възрастта си, пола, социалния статус или разположението на района, в който живеят, са потенциални жертви на трафик на хора.
Цел -целта е да се установи дали хората попаднали в изследването са наясно какво представлява трафика на хора,дали знаят организации занимаващи се с това и достатъчно ли медиите ги информират по тази тема.
Задачи:
Да се разбере колко от анкетираните познават проблема;
Да се отчете,медиите отразяват ли проблема(чрез мнението на запитаните)
Изследователски хипотези:
* Очаквам,че гледането на телевизия повишава знанието по поставеният проблем;
* Очаквам,повечето хора да са информирани поне от части;

Резултативен център:
* Уязвими-хора подаващи се на манипулация от страна на други хора,медии;
* По-уязвими-зависи от възрастта на човека,от информираността му и личността,хора,които не се интересуват то това;
* Информирани-хора знаещи от части за трафика на хора;
* По-информирани-хора,които се интересуват,знаят добре за трафика на хора,за вредите,които нанася,хора,които гледат,случат и четат за този процес;
Възможна е стохастична грешка,която зависи от обема на извадката(всички на възраст от 18 до 30 години)
Методика на извадката-извадково изследване(изследваме само част от генералната съвкупност).Нпредставителна извадка-хора на възраст 18-30 години,от всякакъв пол,работещи,безработни и студенти.Хората ще бъдат изследвани в продължение на 1 месец.Изследването ще бъде двумерно по пол и образование,като за всеки признак ще има таблица,за да се отчете,кой от двата пола и в зависимост от образованието са информирани.
Методика на регистрацията-източниците ни на информация са интернет,телевизионни предавания засягащи изследваната тема,статиите във вестници и списания.Методите ни регистрация са:въпросника и динамични интервюта с някои от участниците в изследването,като те ще бъдат избирани в зависимост от пола и образованието.

Въпросник:

1. Кое от изброените смятате,че значи трафика на хора:

* дейност, свързана с набирането и транспортирането, хора, по тяхна воля или насилствено;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Трафик на хора 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.