Транспорт, транспортна схема и транспортно обслужване на гр. Варна


Категория на документа: Други
Курсова работа
на тема : "Транспорт, транспортна схема и транспортно обслужване на гр. Варна "

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Увод............................................................................................................3
2. Интересни исторически факти.............................................................4
3. Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г...............................5
4. Транспортна инфраструктура..............................................................6

4.1 Жп инфраструктура .........................................................................6

4.2 Птна и улична мрежа, мостови съоръжения.................................7

4.2.1 Пътна мрежа.................................................................................7

4.2.2 Улична мрежа...............................................................................9

4.2.3 Обществен транспорт...............................................................12

4.2.4 Паркинги и гаражи ....................................................................13

4.2.5 Мостови съоръжения................................................................14

4.3 Водно транспортна инфраструктура...........................................15

4.3.1 Воден път....................................................................................15

4.3.2 Пристанища................................................................................16

4.4. Въздушен транспорт......................................................................17
5. Оптимизиране на транспортната инфраструктура и насърчаване развитието на екологично чист градски обществен транспорт...................................................................................................17
6.ОУП............................................................................................................18
7.Аспарухов мост и бъдещи алтернативи.............................................20
8.Проблеми свързани с транспорта........................................................21
9.Заключение..............................................................................................22
10.Източници.............................................................................................22

1.Увод

Транспортът е придвижването на хора и стоки от едно място на друго. За тази цел се използва пренос по релсови, водни и обикновени пътища, по въздуха, по тръбопроводи и други. Той е един от основните отрасли на икономиката. Транспортната система на община Варна включва почти всични видове транспорт и се развива на основата на координация и синхронизация мeжду тях. Транспортната система се отличава с динамика във времето и пространството. Тя включва две подсистеми: транспортни средства (автомобили, влакове, самолети, кораби и т.н.) и транспортна инфраструктура (шосета, жп гари, жп линии, пристанища и т.н.). Транспортът е изключително важен структороопределящ отрасъл на националното стопанство. Той играе изключително важна роля за социално-икономическото и културно развитие на страната, съдейства за усвояване на природните ресурси, за кооперирането и специализацията на стопанството във вътрешнорайонен, междурайонен и международен мащаб. Съществуват различни критерии за определяне на отделните видове транспорт. Според териториалния обхват бива селищен (градски), междуселищен и международен.

2.Интересни исторически факти

1. На 24 декември 1919 г във Варна каца първият транспортен самолет, по линията София - Варна, носещ пощенски пратки, тази линия просъществува само за един месец. Едва през 1947 г. между Варна и София е открита постоянна въздушна линия. На 9 май 1948 г. е открито новото летище. В 10,40 ч. каца първият самолет, возещ официалните гости от София. Полетът трае два часа и половина. За летищни сгради са използвани няколко бараки - и за административните нужди и за техническата поддръжка и за сладове. Персонала се състои от четирима души - началник, радист и двама техници. Работата по летището продължава и през следващите години. През 1961 г. е завършена новата, вече бетонна писта, дълга 2500м и дебела 24 - 26 см. Към нея е изградена светлинна система, улесняваща нощните полети. През 1967 г. е завършено разширението на стоянката и 4 нови рульожни пътеки. По това време са монтирани и радиолокационни и радионавигационни съоръжения.

2. Сградата на варненската гара е била една от първите построени станции в България, тъй като от гр.Варна е тръгвала и първата жп линия в България: Варна-Русе, която е била открита на 26 октомври 1866г. Гарата е строена върху площ от 2100 кв.м. Първи камък е положен на 11 юли 1907 година. Открита е на 03 март 1925 година от цар Борис III, като 14 години по-късно се построяват навесите на пероните и чак през 1952 гарата е завършена и вътрешно. Сградата е обявена за архитектурен паметник от местно значение. В първите години високата кула е без часовник. Часовникът е поставен през 1929 година.

3. На 31 декември 1889 г. в навечерието на Нова година шестима предприемачи от Варна свикват общо събрание, за да поставят началото на българска параходна компания на Черно море. На събранието е избрана комисия, която да разработи проект за устав на бъдещата компания. На 14 декември 1892 г. Шестото обикновено народно събрание на Княжество България приема Закон за съставяне на Българско търговско параходно дружество (БТПД) по Черно море със седалище град Варна. Още на другия ден държавният глава княз Фердинанд І издава Указ № 257 с който утвърждава приетия от Народното събрание закон и той влиза в сила. 1894 г. Българските параходи "Борис" (товароподемност 869 тона) и "България" (стовароподемност 1108 тона), построени във Великобритания, пристигат във Варна. Те започват плавания между българските пристанища и пристанищата в Източното Средиземноморие.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Транспорт, транспортна схема и транспортно обслужване на гр. Варна 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.