Транспорт за студенти


Категория на документа: Други
Задание за разработка

на

Транспорт за студенти

Версия <1.0>

Изготвено от

Михаела Димитрова гр. 46 ф. № 3390
Милена Кахъркова гр. 46 ф. № 3405

MMSoftware

01.04.2013

Съдържание

История на промените
Име
Дата
Причина за промяната
Версия


1. Увод
1.1 Цел

Целта на TranStudent версия 1.0 е да спомага тъсенето на превозно средство от страна на студентите от различните крайща на България. Идеята на този програмен продукт е да улесни търсенето. Той е напълно нов и самостоятелен, като до момента пазарът не предлага подобен програмен продукт.
1.2 Стандарти на оформлението на документа

Шрифт - Times New Roman;

Главни точки - размер 18px, bold;

Точки - размер 14px, bold;

Подточки - размер 12px, bold;

1.3 Групи читатели и предложения за начини на четенеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Транспорт за студенти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.