Третичен сектор: транспорт


Категория на документа: Други


ТРАНСПОРТ

Транспортът е изключително важен стопански отрасъл от третичния сектор, осигуряващ превоза на товари и пътници на различни разстояния. Значението му е толкова голямо, защото той е допирната точка между производството и потреблението. Отрасълът се характеризира с някои особености, например: въпреки значителното технологично развитие, е основен замърсител на природата; енергоемък е, защото ползва големи количества течни горива и електроенергия; също така е трудоемък, в него са заети значителен брой квалифицирани работници и е наукоемък, нуждае се от непрекъснато усъвършенстване на транспортната мрежа.

Транспорта се характеризира от следните показатели за място - БВП (целият транспорт на страната за една година, изразен в конвертируема валута), заети показатели (лицата, които работят в транспортната сфера) и инвестиции(сумата,която се влага в транспортния сектор) и други.

Развитието на транспорта в дадена страна или регион се определя от редица фактори. Географското положение, релефът, климатът и водите, и разбира се, полезните изкопаеми формират природния фактор. Социално-икономическия фактор се бележи от държавната политика. Друг фактор е екологичният, защото транспорта е един от основните замърсители на околната среда.

От 3500г. пр. Хр. са първите свидетелства за използването на колелото като транспортно средство. Това е важен момент в човешката история, защото колелото генерира поредица от открития и нововъведения. Примерите за това са много,но транспортирането на земеделското производство са в основата на развитието на транспортната инфраструктура.Така се раждат търговските пътища, които са били част от развитието на големи империи: Вавилон, Египет и Рим. Транспортът се развива успоредно с темпа на цивилизацията и ,ако в началото е била достатъчна животинската тяга близо 5000 години,то прехода от парния двигател до атомната тяга е няколко стотин години. Бесният темп на съвремието налага на танспорта изисквания, на които той вече трябва да отговаря не само с количество, но и с качество, така от първата колесница се стига до съвременния високоскоростен транспорт.

Транспортът се поделя на сухоземен (железопътен и шосеен); воден (речен и морски); въздушен и тръбопроводен.
- Железопътният транспорт е на първо място по превоз на пътници и товари по суша, отличава се със сигурност и редовност, и ниски цени при превози на товари и пътници на дълги разстояния. Общата дължина на жп линиите в света в момента е над 1,3 млн. км. С най-гъста железопътна мрежа в момента са страните Белгия и Германия, а най-слабо развит е този вид транспорт в Африка и Азия. Съществуват страни, които изобщо нямат железопътни линии (Либия, Чад, Нигер). В бъдеще предстои развитие на транспорта не само като отрасъл като цяло, а и развитие на неговата скорост. Пример за това е високоскоростната линия Париж - Лион.
- Автомобилният транспорт се развива в годините след Втората световна война. Характеризира се с бързина, маневреност и множество удобства. Тези предимства на този вид транспорт бързо го превръщат в предпочитан за превози на хора и товари на къси разстояния. Той зависи от състоянието на пътната мрежа и автомобилите. С най-голяма дължина на пътната мрежа са големите страни- Русия, САЩ, Канада, а с най-голяма гъстота на мрежата - страните от Западна Европа. Строенето на автомагистрали осигурява максимална скорост и сигурност на пътуването и бележи бъдещето на автомобилният транспорт.Известни като най-бързите магистрали в света са германските аутобани. С 26 платна в някои свои части щатската магистрала Кейти, известна още като Междущатски път 10, е най-широката в света. A магистралата Pan American е най-дългата в света с дължина близо 25 700 км. Магистралната система преминава през 16 страни, в това число САЩ, Мексико, Канада, Коста Рика и Перу.
- Морският транспорт е на първо място по обем на превозените товари, защото е с ниска себестойност при превозването на масови товари на дълги разстояния. Предпочитан транспорт е за превози на различни товари, включително руди, въглища и химикали. От първостепенно значение е за морски страни като Великобритания и Япония. Най-големите по товарооборот пристанища в света са Ротердам в Европа и Ню Йорк в Америка.
- Речният транспорт се развива в зависимост от реките, езерата и плавателните канали на дадена страна. Този вид транспорт е добре развит в страните САЩ, Китай, Русия и някой западно-европейски страни. За Европа, важно откритие в речният транспорт е откриването на плавателния канал Рейн-Майн-Дунав. С всяка изминала година корабите се усъвършенстват, с което се усъвършенства и целия отрасъл.
- Въздушния транспорт е нов вид транспорт, и скъп лукс. Използва се за бързо превозване на пътници и стоки с малък срок на годност. Отличава се с високата скорост и големите удобства, именно това го прави толкова скъп вид транспорт. Най-добре развит е в САЩ, страните от Западна Европа, Русия и Япония. Най-големите летища са Франкфурт на Майн, Чикаго, Ню Йорк, Париж.
- Тръбопроводният транспорт също е сравнително нов. Той се използва за превоз на нефт, нефтопродукти и природен газ. Силно развит е в САЩ, Канада и Русия.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Третичен сектор: транспорт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.