Тригери на Шмит


Категория на документа: ДругиУНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - гр. Пловдив

Факултет: "Технически"
Специалност:
Компютърни системи и технологии
Предмет:
Аналогова схемотехника
Редовно обучение
Имена:

Диана Андреева Кузманова
и
Деница Ангелова Вълкова

Фак. №
24524
и
24540
Проверил:
доц. д-р Мария ДинковаР Е Ф Е Р А Т

1. Функционални управляеми източници на ток и напрежение

2. Аналогови комутатори. Комутатори с полеви и биполярни транзистори

3. Компаратори и тригери на Шмит

1.Функционални управляеми източници на ток и напрежение

Стабилизатори на напрежение.
Стабилизаторите на напрежение са предназначени да поддържат неизменна стойността на напрежението при изменение на следните външни фактори:
- напрежение на захранващата мрежа
- товарно съпротивление
- честота на захранващата мрежа
- параметрите на околната среда - температура, влажност, атмоссферно налягане и др.
Тези фактори често пъти се изменят едновременно и влияят комбинирано върху стабилизаторите на напрежение.Основните причини за нестабилност на изходното напрежение са промените на входното напрежение и на товарното съпротивление.Те могат да се променят не само бавно, но и бързо (за части от секундата), затова стабилизаторите трябва да действат бързо и непрекъснато.

За качеството на стабилизатора се съди по коефицента на стабилизация. Той е равен на отношението на относителното изменение на променливата величина към относителното изменение на стабилизираната величина:

(1)
х- променливата величина
у- стабилизираната величина
Понеже дестабилизиращите фактори са различни за един и същи стабилизатор съществуват различни частни коефиценти на стабилизация.За стабилизатора на напрежение частните коефиценти са:
1.Коеф. на стабилизация по входно напрежение

(2)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тригери на Шмит 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.