Тригери на Шмит


Категория на документа: Други2.Коеф. на стабилизация при изменение на товара

(3)

3.Коеф. на стабилизация по мрежова честота

(4)
4.Температурен коеф.на нестабилност на стабилизатора

(5)

Обхват на стабилизация се наричат границите, в които изменението на променящата се величина не създава изменение на стабилизираното напрежение, по- голямо от допустимото.
В зависимост от вида на напрежението, което стабилизират стабилизаторите биват:

- за постоянно напрежение

- за променливо напрежение
Според принципа на действие се подразделят на:
- параметрични
- компенсационни
Според типа на регулиращия елемент компенсационните биват:
- лампови
- транзисторни
- тиристорни
- с наситен дросел
Регулиращият елемент може да работи в непрекъснат активен режим или в ключов и биват още:
- с непрекъснато регулиране
- с импулсно регулиране
- с импулсно- непрекъснато регулиране - двустъпални, комбинирани
Според свързването на регулиращият елемент се подразделят на:
- паралелни
- последователни
- последователно- паралелни
За точното определяне на даден вид стабилизатор се изполсват две, три или повече класификации.

Параметрични стабилизатори за постоянно напрежение

За стабилизиране на постоянно напрежение се използват нелинейни елементи, нар. стабилитрони. Те са два вида:
- газови
- силициеви
Газовият стабилитрон е йонен прибор с тлеещ разряд и ограничено приложение.
Силициевият стабилитрон е полупроводников диод, изработен по специална технология, което му дава възможност да работи в режим на обратен лавинен пробив.

Коеф. на стабилизация е

= (6)

фиг. 1 Параметричен стабилизатор на напрежение:

а) принципна схема б) еквиеалентна схемаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тригери на Шмит 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.