Тригери на Шмит


Категория на документа: ДругиПонеже динамичното съпротивление на стабилитрона е много малко в сравнение с товарното съпротивление Rт и баластното съпротивление Rб, изразът се опростява:

(7)
За входното напреж се получава:

(8)
Токът през баластния резистор Rб е

(9)
а входното напреж. е

(10)
Получава се:

(11)
Изменението на товарния ток също влияе на изходното напрежение.

Коеф. на полезно действие на стабилитрона е

(12)

На фиг.2 е показана двустъпална схема на параметричен стабилизатор за напрежение.

фиг. 2 Двустъпален параметричен стабилизатор на напрежение

Коеф. на стабилизация на тази схема е

(13)

И в този случай изходното съпротивление на стабилизатора е приблизително равно на динамичното съпротивление на стабилитрона.Следователно с многостъпални схеми може да се постигне коеф. на стабилизация по входно напреж., но вътрешното съпротивление остава сравнително голямо.
Параметричните стабилизатори на напреж. със силициеви стабилитрони се влияят от температурата.При изменение на температурата на стабилитрона се изменя и изходното напреж.,като това изменение се определя от темп. коеф. на напреж. на стабилизатора.За напреж. под 6 V той е отрицателен, а за напреж. над 7V е положителен.
Стабилитроните с по- високо напреж. издържат по- голям ток.

Компенсационни стабилизатори на постоянно напрежение с непрекъснато действие

Компенсационните стабилизатори на постоянно напрежение с непрекъснато действие представляват система за автоматично регулиране, която поддържа на изхода постоянно напреж. със зададена точност.Те са от последнователен или паралелен тип. При последователните схеми регулиращият елемент е включен последователно с товара и стабилизацията на изходното напреж. се постига чрез изменение на пада на напреж. върху регулиращия елемент.При паралелните схеми регулиращя елемент е включен паралелно на товара и стабилизацията на изходното напрежение става за сметка на изменящия се пад на напреж. върху баластен резистор, свързан последователно с товара.
Компенсационните стабилизатори на постоянно напрежение имат голям коеф. на стабилизация, малко вътр. съпротивление и голямо бързодействие. Коеф. на полезно действие е малък.
В завсимост от използваните елементи стабилизаторите биват :

- лампови

- полупроводникови

- хибридни

На фиг. 3 е показана схема на стабилизатор на напрежение от паралелен тип

фиг. 3

На фиг. 4 е показана схема на стабилизатор на напрежение от последователен типСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тригери на Шмит 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.