Тригери на Шмит


Категория на документа: Другифиг. 4

Съществуват компенсационните стабилизатори на постоянно напрежение от последователен тип с диференциален усилвател и допълнително стабилизиране на напреж. на усилвателя, стабилизатор за напреж. с подобрени характеристики и защита от претоварване по ток и напреж., стабилизатор на напреж. с операционен усилвател, стабилизатор на напреж. с операционен усилвател и защита на товара от пренапрежения, стабилизатор с регулируемо изходно напреж. и с подобрена характеристика за защита и др.

Импулсни и многостълани компенсационни стабилизатори за постоянно напрежение

В импулсния стабилизатор за постоянно напрежение регулиращият транзистор работи в режим на комутация с определена честота и определен коеф. на запълване.Това осигурява голям коеф. на поелзно действие на схемата.
Съществуват стабилизатори с широчинно- импулсна модулация (ШИМ) и стабилизатори с променяща се честота.
Според начина на свързване и комутиращия транзистор те са с:

- последователно свързване на транзистора

- паралелно свързване на транзистора
При последователното на свързване на комутиращия транзистор изходното напреж. е по - малко от входното, а при паралелното изходното е по - голямо от входното.

Принципът на действие на ШИМ е показан на фиг. 5

фиг. 5 Диаграма на напреженията в импулсния стабилизатор

като средната стойност на изходно напрежението е

(14)

фиг. 6

На фиг. 6 са показзани импулсни стабилизатори на напреж.:
а) с последователно свързан транзистор
б) с паралелно свързан тразнистор

Други видове стабилизатори на напреж са импулсен стабилизатор на напрежение с генератор и двупозиционен релеен импулсен стабилизатор на напреж.

Стабилизатори на ток

Стабилизаторите на ток се използват за захранване на консуматори, изискващи стабилизация на тока, при смущаващи фактори входно напрежение, товарно съпротивление, температура на околната среда и т.н.
При стабилизаторите на ток частните коеф. на стабилизация са:

1.Коеф на стабилизация по входно напрежение

(15)

2.Коеф. на стабилизация при изменение на съпротивлението на товара

(16)

3.Температурен коеф. на стабилизатора

(17)

Параметрични стабилизатори за постоянен ток
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тригери на Шмит 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.