Тригери на Шмит


Категория на документа: Други


3. интегратори с възстановяване;
4. усилватели за преобразуване на сигнала;
5. схеми за дискретизация и съхранение (СДС);
6. ОУ с програмиране на предавателната характеристика-цифрово регулиране на усилването, на честотата и фазовата характеристика;
7. схеми за управление на пропускането на сигнала и за шумозащита.
8. МДМ (модулатор - демодулатор) усилвателите;

Аналогови CMOS ключове

Голямо разпространение имат аналоговите ключове в интегрално изпълнение CMOS технология, т.нар. CMOS ключове. За да се избегне нелинейната зависимост на съпротивлението на ключа в отпушено състояние от входния сигнал се използва схемата на фиг.6а

фиг.6

Аналоговият ключ се състои от два паралелно включени СМОS транзистори с канал тип N-NМОS и канал тип P-PМОS. С помощта на инвертор управляващото нопрежение се явява двуполярно ± Uу за съответно управление на транзисторите в отпушено и запушено състояние. На фиг.6б е показано измемението на проводимостта gDS от напрежението UGS на транзисторите.

Зависимостта на проводимостта gDS от напрежението UGS при включено състояние е:

gDS = k(UGS -Up), (3)

където k е константа, а Up е праговото напрежение.

Общата проводимост при включване на двата транзистора ще бъде:

gDSвкл = gDSвклN + gDSвклP =kN(UGSn - UPn)+kP (UGSp - UPp) (4)

При подаване на входно напрежение ui за напрежението гейт - сорс на транзисторите са получава

UGSn = Uy - ui , UGSp = -Uy - ui, (5) откъдето при пълна симетрия между транзисторите

kN = - kP = k и UPn = - UPp = Up (6)

за проводимостта следва израза

gDSвкл = k(Uy - ui - Up) - k(-Uy - ui + Up) = 2k(Uy - Up). (7)
Резултатната проводимост не зависи от входния сигнал. Това е в сила за определен динамичен обхват. При увеличаване на входното напрежение ui над
Uy - Up NMOS транзисторът се запушва и проводимостта се изменя линейно с промената на ui т.е получава се

gDSвкл = k(+Uy + ui - Up). (8)

При намаляването му под -( Uy - Up) PMOS транзисторът се запушва, а проводимостта е gDSвкл = k(Uy - ui - Up). (9)

Следователно проводимостта на ключа се изменя в трите работни обхвата по следния начин:

:) gDSвкл = 2k(Uy - Up) за -( Uy - Up) < ui < (Uy - Up)

:| gDSвкл = k(Uy + ui - Up) за ui > (Uy - Up)

:| gDSвкл = k(Uy - ui - Up) за ui < -( Uy - Up)

(10)
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тригери на Шмит 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.