Труд и здраве. Работоспособност, умора, преумора и тяхната профилактика.


Категория на документа: Други


Медицински колеж " Йорданка Филаретова"
София

РЕФЕРАТ
На тема
"Труд и здраве. Работоспособност, умора, преумора и тяхната профилактика"

Изготвил:
Фак.
Спец.

Умората се изразява във временно намаляване на функционалните възможности на организма и на неговата работоспособност, предизвикани от продължителна и интензивна работа, до пълното й преустановяване и се развива след извършването на определена работа със съответен обем и интензивност. Тя се изразява в намаляване на количеството и качеството на работата и влошаване координацията на работните функции. Умората се характеризира с обективни промени, засягащи както редица функции на организма-вегетативни, двигателни, нервни и сетивни, така и някои структорни промени в клетките. Освен обективни признаци, умората има и своя субективна и психологическа същност, изразяваща се в отслабване на волята и на концентрацията на вниманието, в чувството на отпадналост и неспособност към по нататъшна работа и т.н.

В своята трудова дейност, човек се среща със специфични промени в условията на трудовата среда и поради това съществува раздела трудова медицина. Негов предмет са проблемите, които настъпват в организма при различни по вид трудови натоварвания. Известно е, че човешкият труд се дели на две основни групи:
- Първа група-умствена работа
- Втора група-физическа работа

Като пример може да вземем труда на зъботехника-той е главно физически, но има и елементи на умствената работа-творческа мисъл.

Физически труд- разделя се на две групи:
-динамична
-статична
Динамичната се дели на:
-положителна
-отрицателна

При положителната има скъсяване на мускулните групи(изкачване на стълби), а при отрицателната-слизане по стълби. В статично напрегнатите мускули не се променя дължината на мускулните влакна. Класификацията на работните движения се дели на пет класа:
1. Клас - мускули на китката
2. Клас-мускули на предмишницата
3. Клас-мускули на лакетната става
4. Клас-мускули на мишницата
5. Клас-мускули на раменната става

Енергоразходът се измерва в килокалории и определя тежестта на трудовото натоварване.
-лека работа-пулс до 90 удъра/мин
-умерена работа-90-100 удъра/мин
-тежка работа-100-110 удъра/мин
-много тежка работа-над 110 удъра/мин
Пулса не бива да надвишава 130 удъра/мин, защото става опасно.

Нуждата на миокарда от кислород се увеличава при физическа работа. Промените в дихателната система се изразяват в увеличаване на минутния дихателен обем-от 500-600мл може да достигне до 2л. Редица професии може да имат намалена двигателна активност, която може да доведе до хипокенетична болест. Характерното за нея е оплкване от сънливост, подтиснатост, нарушение на обмяната на веществата.
Умствен труд:
-труд с предимно нервно-сензорно напрежение-зрително-слухов анализатор
-психо-моторен-шофьори
-емоционално напрежение-пилоти
-информационно натоварване-банкови служители, счетоводители, студенти.
Творчески труд-архитекти, лекари
Работоспособност-способността за продължително извършване на определена работа с определена мощност и качество за определено време,без да настъпят неблагоприятни промени в организма
Зависи от: опит, трениреност, мотивация, производственни условия, нивото на фунционалните възможности на организма (пол,възраст,хранене).

Умора-основен защитен феномен, при който имаме временно и обратимо понижаване на възможностите. В зависимост от извършената работа, умората може да бъде -временна и обща, сензорна, умствена умора-най-често се проявява с обща отпадналост на човек.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Труд и здраве. Работоспособност, умора, преумора и тяхната профилактика. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.