Туристическа анимация


Категория на документа: Други


Туристическа анимация
Анимацията е свързана с уживление, разнообразие, създаване на контакти и културни и социални дейности на хората. Тя задоволява човешки потребности и интереси в съвремения сложен живот. Анимацията в туризма може да се определи като дейности и техники предлагани от туристическите обекти, които имат за цел да обхванат туристите в мероприятия и прояви за активно прекарване на ваканциите и пътуванията, чрез участие в социално разработени програми. Анимацията е важна част от туристическата дейност. Тя е израз на висока степен на професионализъм и е елемент от туристическото обслужване. Тя трябва да бъде регламентирана, планирана и осигурена организационно, финансово, материално и кадрово. Предлагането на анимационни услуги от туристическите предприятия увеличава търсенето на м/ународния пазар. Така се увеличават и постоянните клиенти и има по- голямо натоварване на легловата и материалната база. Чрез тези услуги се увеличават доходите на туристическите предприятия. От особено значение са съдържанието, организацията и практическата реализация на тези прояви. Туристите се насърчават и стимулират за участие в такива форми на прекарване на свободното си време. По функционален признак анимацията се разделя на няколко вида. Общата анимация обхваща цялото свободно време на туристите, а при конкретната се организират отделни прояви. Има платени и безплатни анимации. Желателно е да се организират платени, но ако отделна услуга следва да се наложи на туристическия пазар, тя може да се предложи и като безплатна. По- дейности и търсене на туристите анимацията може да бъде спортна, творческа, анимация за общуване, преживяване и др. Според времето на провеждане тя е дневна и нощна. Технологичния процес включва изясняване структурата на туристопотока, материално техническата база за провеждане на анимацията, природно геогравски характеристики на региона, подготовка на кадри и финансови средства. На тази основа се изготвя цялостна анимационна програма за определени периоди и за отделните обекти. Тя включва предварително планиране и разработка, експериментиране, реализация и непрекъснато усъвършенстване. Същинската анимация се извършва в 5 етапа. Подготвителния включва подготовка на всички пособия, място, музика, награди, осветление, информация и др. В началния етап се установяват контакти с туристите. Същинския етап е провеждане на самото мероприятие. Заключителния етап включва награждаване, стимулиране, похвали и др. В случай по някакви причини подготвената проява се провали трябва да има готовност за алтернативен вариант. За успешното провеждане са важни точност и изпълнителност на кадрите, които ги провеждат. Спортната анимация е свързана с удовлетворението от физическите усилия а не с поставяне на рекорди. Творческата анимация е свързана с упражняване на умения, интереси и самоизява на туристите. Анимацията чрез общуване цели да създаде контакти и приятна дружелюбна атмосфера между туристите. Анимацията за преживяване е свързана със специални програми за приключения за туристите. Културната анимация е свързана с посещения на различни обекти, разговори с културни деятели, видни учени и др. Анимацията за успокоение цели психическото и физическото възтановяване чрез организиране на екскурзии сред природата и др. Анимация може да има и в транспортните средства. За тази цел туристите трябва да са убедени в сигурността при пътуванията. Програмите за анимациите се изготвят от специалисти според времето на пътуването, терена през който се преминава, изторическите и културните забележителностти и др. Транспортните средства трябва да са технически изправни и да има добра чуваемост за пътниците. При пътуване с влак и автобус в програмата има почивка на туристите с освежителни прояви, в които участват в седнало положение. Важно е да се представят фирмата и превозвача, да се провеждат томболи, игри и др. При пътуването със самолет се организират прояви, които успокояват туристите по време на пътуване, защото някой туристи се страхуват, притесняват или нервничат. В началото на полета командира на самолета поздравява пътниците, а по време на полета съобщава местата над които минава самолета. Екскурзувода трябва непрекъснато да беседва с туристите и да организира развлекателни прояви като награждава изявилите се. Анимацията в хотела и ресторанта се предлага в богата гама за клиенти с различни интереси. Хотелите и ресторантите имат възможност да се допитват до клиентите за желанията им за провеждане на анимациите. Наличието на материалната база е предпоставка за включване на анимации в общата оферта на хотела. Традиционната анимация включва игри, спортове, басеини, увеселения в салоните и др. Активно е участието на аниматора с интересни въпроси и закачки по време на игрите и стимулиране с награди. Участниците предварително знаят програмата по дни и часове. При анимацията по избор туристите могат да си я изберат по специален проект оставен в стаята. Празници и спектакли се организират за честването на различни празници. Важни са украсата, осветлението, музиката, изготвянето на сценарии за участието на аниматора, подготовката на артисти, организирането на викторини и др. Аниматорът трябва да има познания за съответния случай. Професионалните анимации са свързани със специални групи, които съчетават отдиха и развлеченичта с посещения на обекти свързани с тяхната професия. За анимацията в хотели и ресторанти се изготвя сценарии от професионален аниматор.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Туристическа анимация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.