Туризъм и околна среда


Категория на документа: Други


Туризъм и околна среда
1. Компоненти на природната среда

1. Природна и околна среда

Някои учени поставят знака ''=''. Повечето възприемат околната среда като широко понятие, защото в околната среда се намесват и антропогенните ресурси
- технотенни антропогенни съоръжения- например асфалтирани пътища, сгради, станции и т.н.
- модифицирани природни компоненти- една изкуствена гора, езеро, язовир и др. Макар и създадени от човека, в последствие се развиват по природни закони.

2. Природни компоненти на околната среда.
- въздух
- вода
- почви- "не служат за туристически ресурс". Пряко не се използват в туризма
- растителност
- животински свят
- скална основа

А) скална основа- всички компоненти взаимно си влияят и зависят един от друг. Образуват природни териториални комплекси = ландшафт

Всеки от компонентите е част от геосферите, скалните са част от литосферата

Повърхностните форми могат да бъдат:
- конкретни туристически обекти:

→скални пирамиди

→скални мостове- Родопите

→скални гъби- основата им е по- тясна

→скални стълбове- с. Слънчево

→каменни реки- Витоша

→ пещери- ждрела, каньони

→водопади
- терен, чрез който се извършва туризъм

→вертикално разчленени м/км²

→хоризонтално разчленени км/км²

→ наклон на склоновете

Скалната основа може да е атрактивна със скални вкаменелости. Самият турист играе ролята на еколог.

Форми на релефа, които не благоприятстват за развитието- каменопади, сипеи, свлачища, срутища- по- бърз процес

Б) въздух- природен компонент- Климат- от гръцки значи 'наклон на слънчевите лъчи'. Основните 2 показателя на въздуха са влажност и температура
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Туризъм и околна среда 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.