Търговище през османския период


Категория на документа: Други


Търговище (Ески Джумая)
Търговище, известен още с османското си название Ески Джумая, попада в Никополския санджак на Османската империя. В османските извори се среща и наименуванието Cum 'a-i Atik. Търговище възниква като град с важен петъчен пазар, откъдето идва и съвременното му българско име (ески джумая - тур. старо пазарище).
Според Махиел Кийл този град е типичен пример за една от петте категории градски селища, чиято поява не се корени в действията на централната власт или на някой местен големец, нито в близостта му до някоя крепост. Търговище, както и някой други градове (например Севлиево) се развива от разположено на централно място село, където в течение на XVI в. седмичният пазар постепенно прераства в град на занаятчии и средище на местна администрация.
Най - ранното споменаване на града, което е намерил М. Кийл, е в подробния регистър на Никополския санджак от 1579 г. Там той е описан като село с 85 мюсюлмански и 7 християнски домакинства. По това време селото вече е център на нахия. Според М. Кийл през XVII в. то бързо се развива. Свидетелство за това са данните от подробния регистър за поголовен данък от 1692 г., където вече се споменава като касаба, т. е. град и седалище на казата Ески Джумая, която има вече 86 джизие ханета (единици поголовен данък) християни. Тъй като става дума за данък, който се плаща само от християни и евреи в този регистър не е представено мюсюлманското население на Ески Джумая. Увеличаването на броя на християните, от приблизително 35 и 40 през 1579 г. до между 430 и 460 през 1692 г., е твърде необичайно. Според сведенията и мнението на М. Кийл се предполага, че българският елемент не се разтваря в турското население, а с течение на времето се засилва. Салнамето от 1291 г. (1874/1875 г.) споменава 3026 жители мъже мюсюлмани и 1671 мъже българи (както и 114 мъже цигани). Според Каниц през 1872 г. в града има 8 турски и 3 български махали, съответно с 1400 и 400 къщи. Салнамето на Дунавския вилает за 1286 г. споменава 17 джамии, 1 хамам и 3 църкви. През целия 19 в. Ески Джумая продължава да бъде мястото където всяка година се провежда един от най - големите панаири на Балканите.
През 18 в. Ески Джумая е важен земеделски център и освен това седалище на няколко богати първенци (аяни). На един от тях, Молазаде, се приписва построяването на най - голямата и най - значителна от архитектурна гледна точка джамия в града - Са'ат Джами, или Джамията на часовниковата кула. Съществували са и други 16 джамии, но са разрушени. Те нямали особено архитектурно значение, тъй като представлявали правоъгълници с конструкция от дърво и кирпич, типични за този вид градове. В Ески Джумая съществувала и часовникова кула, построена по нареждане на Мидхат Паша по времето, когато реформаторът заема поста управител на Дунавския вилает. Малко преди 1874 г. Каниц отбелязва, че в окръга на Ески Джумая има 45 турски села, от които само 8 са населени частично с българи, 5 са отчасти турско - черкезки, а други 3 - със смесено турско и татарско население.
Речник на използваните турски думи:
Нахия - административно - териториална единица, първоначално с обхват на околия. След въвеждането на казата като администартивна единица, тя се превръща е нейно подразделение, в което се назначава кадийски наместник.
Каза - административно - териториална единица, подразделение на санджака. Район на действие на кадията.
Джизие хане - поголовен паричен данък, плащан от немюсюлманските поданици в ислямската държава, срещу това, че са оставени да изповядват собсвените си религиозни вярвания в мюсюлманската държава. До 1690 г. се изплаща джизие хането - тоест данък наложен на домакинство, а след това се заплаща на всеки пълнолетен немюсюлманин (т.н. харадж).

Използвана литература:
Кийл, М. М. Кийл. Хора и селища в България през османския период. С. 2005
Мутафова, Кр., Тютюнджиев И. Кр. Мутафова, И. Тютюнджиев. История на българския народ през XV - XVII в. в таблици, схеми, карти и тестове. Учебно помагало. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 1994

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търговище през османския период 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.