Търкалящи лагери


Категория на документа: Други
Търкалящите лагери са предназначени да поддържат в определено положение геометричните оси и валове на въртящи се части. Едно от основните изисквания, предявявани към лагерите , е минимален коефициент на триене. Лагерът се състои от външна и вътрешна гривна 1 и 2, между които са разположени търкалящите се тела 3. За предпазване на търкалящите се тела 3 от триене едно в друго лагерът има сепаратор 4, който съществено намалява загубите от триене.

Предимство на търкалящите лагери е, че позволяват да се замени триенето при плъзгане с триене при търкаляне. Това опростява системата за мазане, намалява възможността за разрушаване на лагера при кратковременно прекъсване на мазането. Недостатъците са - сравнително големите габарити в радиално направление, малка радиална стабилност, ниска работоспособност при вибрационни и ударни натоварвания, по-голямо съпротивление при въртене заради триенето между търкалящите се тела, лагерните гривни и хидравлични загуби.
Класифицират се по следните признаци:

1.По формата на търкалящите се тела се делят:

- сачмени

- ролкови

Сачмени лагери

2.Според формата на ролките:

- С къси цилиндрични ролки
- С бъчвообразни ролки
- С иглени ролки
- С конусни ролки

Двуреден самонагаждащ се сферичен с бъчвообразни ролки

- С вити ролки

Двуреден самонагаждащ се сферичен с бъчвообразни ролки

Иглени лагери

3. По направление на възприеманите относно оста на вала сили биват:

- Радиални, възприемащи основно натоварванията, действащи перпендикулярно на оста на въртене на лагера
-
- Радиално- аксиални, възприемащи едновременно дийстващите радиални и осови натоварвания

- Аксиално -радиални, възприемащи осовите натоварвания и едновременно действащите с тях незначителни радиални натоварвания
- Аксиални, само осови сили

4. По способността им да се нагаждат се делят на:

- самонагаждащи се те допускат завъртане на оста на вътрешната гривна спрямо оста на външната гривна.

- несамонагаждащи се

Двуреден самонагаждащ се сферичен сачмен лагер

Радиално- аксиални сачмени лагeри

5. По броя на редовете на търкалящите се тела в осово направление биват:
- едноредниСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търкалящи лагери 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.