Търкалящи лагери


Категория на документа: Други


Означението на лагера есъставено от цифри или комбинация от цифри и латински букви, те показват типа и серията на лагера, вида на сепаратора и информация за остналите монтажни размери. Търкалящите лагери се избират по статична или динамична товароносимост и гранична честота на въртене, за избрания начин на мазане. Лагерите от по-тежките серии имат по- големи габарити и маса имат по- голяма товароносимост С. Горната граница на честотата на въртене се определя от възникващите в лагера центробежни сили, които го натоварват допълнително от вида на мазането и от топлинните процеси в лагера, като изменят първоначалната настройка на лагера. За особено високи честоти на въртене трябва да се използват лагери от особено лека и лека сери

При недостатъчна товароносимост на лагеруването, за високи честоти на въртене, се използват по няколко сачмени лагера от лека серия, но специално комплектовани за работа в пакет от производителя. Изискването за комплектоване на пакета от няколко лагера е продиктувано от условието биенето на всеки един от лагерите да бъде еднопосочно и диаметрите на лагерите да бъдат едни и същи.

В противен случай търкалящите лагери ще изпитват вътрешно динамично натоварване, тъй като посоката на отклонение в радиално направление на всеки един от тях ще бъде случайна и разнопосочна, което може да ги разруши при гранични натоварвания.
Лагерите са маркирани по външните гривни и при монтаж не трябва да се променя местоположението им. При заявка за закупуване на пакет от лагери се отразява схемата за разполагане на лагерите (О; Х; Т; T-O).

Когато се работи с пакет от лагери трябва да се има предвид, че граничната му честота на въртене е по- ниска от тази от тази на съставящите я лагери и зависи от схемата на разположение на същите и предварителната стегнатост ( UL- лека, UM- средна, US- висока съгласно означенията на фирмата FAG) на лагерите в пакета и начина им на мазане. Лагерите от по- висок клас на точност без Р0 имат маркировка на челото на вътрешната гривна за най- голямата дебелина на същия. При избор на търкалящи лагерисе изхожда от един от следните критерии:

- Изискване за дълготрайност
- Изискване за товароносимост
- Изискване за статичне стабилност
- Изискване за точност
- Изискване за точност и статична стабилност
Ролковите лагери имат по голяма товароносимост и статична стабилност от сачмените, но по- ниска точност на въртене.
Съгласно БДС ISO 76 основна статична радиална товароносимост

е статично радиално натоварване, което съответства на изчислено контактно напрежение в центъра на най- натоварената зона на контакт на търкалящото се тяло и пътя на търкалянето от:
- 4600 MPa за сферични сачмени лагери
- 4200 MPa за всички видове радиални и радиално- аксиални сачмени лагери.
- 4000 MPa за радиални и радиално- аксиални ролкови лагери.
Начинът на избиране на търкалящи лагери по динамична товароносимост са регламентирани по БДС ISO281.
По дълготрайност на един лагер се разбира броят на завъртанията на едната гривна спряма другата до началота на разрушаването на някоа от гривните или търкалящото се тяло вследствие на умора на материала. Основната дълготрайност на определен лагер или група лагери от един и същи тип на експлоатация е дълготрайността при 90% надеждност.
Основна динамична товароносимост С е постоянно стационарно натоварване, при което лагерът достига дълготрайност L 10=1( един милион завъртания).

Валовете и осите на две опори трябва да са така лагерувани, че да могат да заемат свободно деформираното си положение и свободно да се удължават и скъсяват при температурните промени.
Първото се постига при самонагаждащи се лагери, а второто се постига чрез използване на неподвижни и подвижни в осово направление лагери.

При лагеруване по първата схема едната опора е неподвижна в аксиално направление- двустранно е ограничена, а другата е плаваща.

Тази схема е универсална.
Може да се използва за лагеруване на дълги и къси валове.
Лагерите по втората схема са полуподвижна- едностранно ограничени отвън и отвътре.

Тази схема се използва само за къси валове, като при тях температурните удължения и скъсявания се компинсират от хлабините между лагера и тялото.
При третата схема двете опори са свободни- плаващи. Тази схема е допустима, когато валът е в задружна работа с друг вал, лагеруван по първата или втората схема.
Моментът на триене в търкалящите лагери се определя от типа на лагера, от натоварването, от честотата на въртене и мазането на лагера. Най-малко триене се достига чрез мазане с грес.
Голяма роля при мазане с масло освен вискозитета и количеството на масло , което се подвежда към лагера и отвеждането на отработеното масло извън лагера. Обикновено търкалящите лагери са дисперсионно консервирани- масло с фреон.

Консервацията е поносима от всички средства за мазане и не трябва да се отмива при монтаж.
Мазилните вещества, които се използват за мазане на търкалящите лагери, са консистентни смазки ( греси ) и течнисмазки- минерални и синтетични масла.

Най- подходящото за конкретния случай мазилно вещество се определя от различне фактори- условия на работа на лагера, размери и честота на въртене на лагера, големина на натоварването и работна температура.

При мазане с консистентна смазка тя се състои от базово минерално или синтетично масло, комбинирано с пълнител- най- често метален сапун, също така и химически присадки, които й придават определени свойства- устойчиводт на висока температура, миещи, антикорозионни, противозадирни и други свойства.

Вискозитетът на баовото масло оказва голямо влияние върху способността за образуване на меслен филм между триещите или търкалящите контактни повърхности на лагера.

Обикновено вискозитетът на базовото маакло на греста е около 500 мм2/s при 40 градуса С.
Не се препоръчва използване на консистентна смазка с вискозитет на базовото масло над 1000 мм2/ s при 40 градуса С поради лошите мазилни свойства и голямото съпротивление при търкаляне.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търкалящи лагери 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.