Учебната практика по инженерна геология на район Кокаляне


Категория на документа: Други


Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

Катедра "Геотехника"

Сектор "Инженерна геология и хидрогеология"

Инженерногеоложка характеристика на район

"Кокаляне"

Съдържание:

1.Обща част
1.1. Местоположение на района
1.2. Релеф и хидрографска мрежа
1.3. Геоложки строеж

1.4. Тектоника и сеизмичност
1.4. Физикогеоложки явления и процеси

2.Специална част

2.1. Свлачище "Кокаляне"

2.1.1. Причини за възникване

2.1.2. Признаци за разпознаване

2.1.3. Методи за проучване

2.1.4. Мероприятия за укрепване

2.2. Инженеро-геоложка оценка на района

2.3. Хидротехнически съоръжения

2.4. Минерален извор "Панчарево"

3.Заключение

4. Приложения

4.1. Геоложка карта на района

4.2. Карта на районирането

4.3. Схематичен напречен разрез на язовирна стена "Панчарево"

1. ОБЩА ЧАСТ

Учебната практика по инженерна геология се провежда, за да се наблюдава строежа и състоянието на скалите в естественото им състояние; да се наблюдават резултатите от геоложката дейност на ендогенните и екзогенните земни сили, включително и на човешката дейност; да се направи самостоятелна оценка на природната среда с оглед изграждането на различни строителни обекти и да се състави- доклад за инженерно - геоложките и хидрогеоложките условия на конкретен строителен обект.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Учебната практика по инженерна геология на район Кокаляне 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.