Учене чрез правене


Категория на документа: ДругиАко на малките ученици се даде възможност да правят, това което учат, те ще са по-уверени в учебната работа, ще се научат да възприемат света с всички сетива и ще имат по-широк мироглед и повече знания за природата и истарията.

Въвеждането на новости в процеса на учене се обвързва с устойчивостта на образованието. Това ни кара да се заинтересуваме от проблемите около нас и при децата. Училището трябва да е място, където се създават условия не само за усвояване на знания, поднесени на готово от учебниците, а и "лаборатория", в която всеки да има възможност да твори, да намира най-правилния подход към усвояване на знанията.

Новите образователни изисквания утвърждават по-високо ниво на педагогическа култура, свързана с прилагането на прагматични образователни модели, осигуряващи достъп на подрастващите до овладяването на познания и умения, които имат пряко отношение към задачите на тяхното развитие, потребности и ежедневни проблеми. Училищното образование се ориентира към провокиране на мисленето и самостоятелността, към формиране на практически умения, необходими в реалния живот.

В тази степен се "разиграват" елементарни ситуации, базирани основно върху игровата форма. Добива се обща представа за природните и културни забележителности в България, за частите на растението и частите на човешкото тяло, като отделни акценти в преподаваните учебни дисциплини Роден край, Околен свят, Човекът и обществото и Човекът и природата в начален етап.

Цивилизованият човек преживява материята и чрез нейните абстрактни образи. Той осъзнава собственото "Аз" в редуване на реалния и серии от виртуални светове. Постмодерната епоха изисква синтетични решения, които въздействат като цяло и веднага, затова залага на образите. Те са универсален език и са по-интуитивни за възприемане. При състояние на физическо отпускане и концентрацията върху визуален образ, умствената картина на предмета и снопът на мислите, фиксиран в нея, директно се предават на подсъзнанието.

Така децата изграждат връзки между наученото от учебника и от енциклопедиите и това, което сами са сътворили с ръцете си. За да се приложи тази практика в часовете на малките ученици е необходимо много сериозна подготовка с теоретичния материал, който де е поднесен интересно и атрактивно за децата. Това, което прави техниката "Учене чрез практика" полезна е, че учениците имат възможност да работят в екип, да работят със свое темпо и да влагат личното си виждане, за това как да се изработи изделието, като са насочвани единствено от темата и опорните точки, които се задават от учителя.

Ние започнахме да работим в тази посока с първокласниците и така децата добиха опит, който ще се ползва в следващите класове и ще прерастне в проектно обучение. Учениците, които са субект в настоящата разработка са в ПЪРВИ и ВТОРИ клас на СОУ "Максим Райкович", гр. Лясковец. Разглеждаме "ученето чрез практика" в две секции:

І. Секция "Роден край" с тема "Природни забалежителности и исторически обекти в България", в час по роден край І клас.

ІІ. Секция "Човекът и природата" с теми " Части на растението" и "Човешкото тяло", в час по околен свят.

ДЕЙНОСТИ:

І. Секция "Роден край", тема "Природни забалежителности и исторически обекти в България"

Цел на дейността:

Запознаване с исторически и природни забележителности на България и възпитаване на национална гордост.

Задачи:

* Изучаване на интересни факти от исторически извори, свързани със забележителностите на нашата Родина;

* Изработване на макет на географска карта;

* Разработване на албуми - проекти за природни и исторически забележителности в България.

Резултати:

Изработен е макет на карта на България, албуми с описани и илюстрирани исторически и природни забележителности.

Ход на работата:

Подготовката на урока започва по-рано, с изработването на карта на България. За усвояване и на географските символи още в първи клас - картата я изработваме релефна.

На голям картон са очертани границите на РБългария, а учениците чрез намачкване на цветна хартия моделират рафа на страната ни.

Имаха поставена домашна работа да изработят книжка, с помощта на родител, в която да опишат природна забележителност или национален исторически обект, койте те самите са посетили. Споделяйки преживяното, написаното и изработеното от тях, то остава трайни спомени в детското съзнание и създава интерес у другите деца да се докоснат до красотите на България.

При самото представяне в час по Роден край всяко дете носеше снимка, която поставяше върху картата на България в съответния регион, където се намира и представя своя проект пред класа.

Така доказаха, че макар и малки могат да се ориентират по картата и познават исторически и географски обекти в България.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Учене чрез правене 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.