Учене чрез правене


Категория на документа: Други


ІІ. Секция "Човекът и природата":

Работа по тамата "Части на растението":

Цел на дейността:

Практическо приложение на наученото в часовете по околен свят след запознаване с темата "Растенията около нас". Моделиране на растение за затвърдяване на знанията.

Задачи:

* Усвояване на знания, свързани с природата;

* Учениците да приложат на практика знанията за части на растението;

* Работа с различни материали;

* Презентиране на изделието.

Резултати:

Учениците изработиха апликации с конци, като се съобразиха с учебния материал и оформиха всички части на растението - корен, стъбло, листа, цвят, плод.

Представиха изделието и отговориха на въпроси от съученици.

Ход на работата:

Учениците се запознават с частите на растението, изпълняват поставените в урока задачи в часовете по околен свят.

Предварителна подготовка - осигурени са конци, с които ще се апликира растение.

След припомняне на частите и анализ на подраждането в апликацията, учениците изработват растение, като отбелязват частите му.

Презентират на съучениците си това, каето са изработили. Задават им въпроси, на които те отговарят.

Работа по темата "Човешкото тяло":

Цел на дейността:

Практическо приложение на наученото в часовете по околен свят след запознаване с темата "Човешкото тяло". Моделиране на тялото за затвърдяване на знанията.

Задачи:

* Усвояване на знания, свързани с човешкото тяло.;

* Учениците да приложат на практика знанията за човека и основните му части;

* Работа с пластелин;

* Презентиране на изделието.

Резултати:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Учене чрез правене 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.