Уеб 2.0 технологии – същност, видове и ползване


Категория на документа: Други


 Top of Form

КУРСОВА РАБОТА
ТЕМА:Уеб 2.0 технологии - същност, видове и ползване.

Разработил: Ръководител:

Терминът WEB 2.0 се отнася за група известни технлогии, които надживяват големия провал на Интернет- базираните начинания и фирми през 2001г., тъй като те продължават с развитието на предишното поколение Интернет технологии(WEB1.0), развило се в периода 1995-2001г. Друго определение за WEB2.0 е "социален уеб". Web2.0 е термин отразяващ сериозна промяна в интернет. Интернет се превръща в платформа, а новопоявяващите се Уеб технологии представляват инструменти за изследване на интернет. Еволюцията на приложенията за WEB 2.0 не е ограничена само до масовите приложения, но също така навлиза и много дълбоко в корпоративните приложения.

Терминът първоначално се дефинира от Тим О'рейли от корпорация O'Reilly Media. Той описва WEB2.0 като "бизнес революция в компютърната индустрия". Независимо от многото определения които има за WEB2.0 ,най - общо може да се характеризира със следните особености и компоненти:
- Потребителите се превръщат в активни участници, защото те са престанали да са пасивни читатели на материали в интернет, те се превръщат в създатели и целенасочено допринасят за увеличаване стойността на използваните от тях услуги и софтуер.
- Отвореност. Множество компоненти на интернет, се предлагат на потребители почти безвъзмездно а в много случай и напълно безплатно. Много организации вече могат да си позволят да споделят свойте активи, използвайки отворени технологични стандарти.
- Децентрализация. Независимо от факта, че общуването на множество интернет потребители може да бъде преднамерено или непреднамерено, комбинираното въздействие от действията им може да има огромни влияние. Същото се отчита и в организациите, където отделните индивиди могат да допринесат за увеличаването на общото ниво на експертност на служителите без да е необходимо спазването на строги йерархични правила и изисквания на работните потоци.
- Силна обвързаност на множество интернет потребители. Повечето WEB2.0 приложения разчитат на използването им от множестово свързани в глобалната мрежа потребители. Колкото повече потребители са свързани в интернет, толкова по ценни стават услугите и продуктите, които те използват и чрез които си взаимодействат. Създава се дори специялен софтуер които да управлява колективната интелигентност на множество потребители.
- Възможност за многократно използване и съчетаване на различни софтуерни компоненти и технологии. WEB2.0 е отворена и свободна технология, разработчиците на софтуер могат да използват компоненти, създадени от други разработчици.
- Край на цикъла на предоставяне на софтуер. Софтуерът се предоставя като услуга, трябва ежедневно да се поддържа, подобрява и преглежда. Това дава възможност потребителите да се разглеждат като съразработчици.
- Свободно използване на софтуера. Докъто преди софтуера се състоепе от предварително дефинирани действия и процеси, то WEB2.0 софтуерът позволява осъществяването на по- свободни структори и се разчита повече на крайните потребители, а не на разработчиците, за начините на неговото използване.
- WEB2.0 е платформа. Преди няколко години софтуерът, изпълняван автономно на локалните компютри, беше много по бърз и богат на функционалности от софтуера, изпъляван от браузърите. Изпълнението на софтуера в WEB2.0 сега се изпълнява много бързо и гладко и в голяма степен се отъждествява с настолния, поради тази причина все повече разработчици на софтуер реализират своите приложения и разработки за работа изключително в Интернет среда.

WEB1.0 е статичен и е по-скоро среда, в която може да се търси информаци я, отколкото да е форум за размяна на идеи или място за съвместно създаване на продукти. WEB2.0 е среда в Интернет, в която потребителите могат активно да участват и взаимодействат в процеси, а не само пасивно да четат публикувани от други участници материали.

В следващата таблица са представени основни разлики между WEB2.0 и WEB1.0:

WEB2.0
WEB1.0
Действия
Четене и добавяне
Четене
Инструменти за работа
Браузъри, RSS-четци
Браузъри
Основно съдържание
Публикувано съобщение/ запис
WEB страница
Състояние
Динамично
Статично
Архитектура
Уеб услуги
Клиент- сървър
Обитател на средата
Всички
Специалисти
Автор на съдържанието
Всички
Уеб разработчици


Web 2.0 представлява съвкупност от множество различни нови технологии. От своя страна, те са причината за създаване на приложения от по-ново поколение. Появата на архитектурата на Web 2.0 е свързана с тези технологии. Те са разположени върху различни логически разделени слоеве, които са показани на фигурата.

Клиентски слой. По същество този слой е слоя на Web браузърите, които за крайните потребители представляват входната точка към Интернет. От гледна точка на Web 2.0 в този слой се създават условията за наситеност с многоформатни носители на информация за крайния клиент. Технологиите в този слой са комбинация от стари технологии и някои нови елементи. Ajax и Flash ca основните компоненти за Web 2.0 приложенията. Тези технологии се вграждат в into HTML, JavaScript, Document Object Model (DOM) и Cascading Style Sheets (CSS).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Уеб 2.0 технологии – същност, видове и ползване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.