Уеб 2.0 технологии – същност, видове и ползване


Категория на документа: ДругиПротоколен слой. На базата на HTTP технологията Web 2.0 въвежда някои нови протоколи в този слой, които поддържат технологиите клиент - сървър. Web 2.0 приложенията използват HTTP като среда за пренос на различните протоколи. Едно от основните ограничения на HTTP e, че потоците не могат да се изпращат от браузъра към сървъра. HTTP използва GET и POST за предаване на информация към сървъра. Тази информация трябва да се изпраща като двойка "име-стойност". Това ограничение е елиминирано с технологията Ajax, която позволява информационните потоци да се предават от и към сървъра. Както се вижда от фигурата SOAP, XML-RPC, and REST представляват основни компоненти на протоколния слой.

Структурен слой. Информационните структури са важни компоненти на комуникационните канали. За разлика от предишните приложения, които използвт само чист HTML, Web 2.0 използва много по-добри и ефикасни структури. Web 2.0 приложенията използват компонентите на многофункционални приложения, като например Flash и Ajax, c цел осъществяване на предаването и получаването на He-HTML структури в мрежата. Тази възможност предоставя няколко нови начина за осъществяване на достъп до информация и изпращането й към сървър. Този логически слой на Web 2.0 приложения се запълва с множество различни структури, съдържащи данни и информация, които се изпращат към приложението и които се получават от браузъра. JSON, RSS, XML са основни компоненти в този слой.

Сървърен слой. В този слой Web 2.0 въвжда няколко нови технологии за усилване на мрежата в качеството на платформа, както и за осъществяване на поддръжката на взаимодействието между приложенията. Сървърният слой поддържа всички клиенти от ново поколение, използващи Ajax и RIA, протоколите XML-RPC, SOAP, както и структурите such JSON и JS-Objects. Съществуват няколко нови начина и технологии за изграждане на Web 2.0 приложения от гледна точка на сървъра. С въвждането на Ajax и многофункционалните интернет приложения голяма част от разработването на софтуер е прехвърлена към брузъра, като повече внимание се отделя върху бизнес логиката. За да се изпълни тази задача, приложната архитектура е изместена към архитектурата, ориентирана към услуги (SOA). Технологията SOA е един от ключовите елементи на цялостната архитектура. SOA осигурява различни набори оу Уеб услуги, които могат да се използват от съответния браузър или от друго приложение. Уеб услугите се изпълняват в приложна сървърна среда и могат да осъществяват достъп до бази данни или до други критични сървърни компоненти. Освен това тези услуги могат да осъществят достъп през Интернет до приложения, предоставяни от трети страни, като по този начин допълнително подпомагат обединението на различни приложения в едно място.

На следващата фигура са показани информационните потоци в едно WEB 2.0 приложение.

Някой считат, че Уеб 2.0 е основно маркетингово понятие, което отвежда онлайн маркетинговите комуникации в друго измерения, схозиронтална и вертикална комуникация едновременно. Някои експерти по информационни технологии, а именноТим Бърнърс-Лий, оспориха значението на термина след като много от технологичните компоненти на Уеб 2.0 се били използвани от създаването на Световната Уеб Мрежа. Подобно на всеки нов продукт, така и Web 2.0 не само добавя множество нововъдения, но и налага промяна на доста стандарти и по-точно води до промяна в начина, по който тези стандарти се използват. Мрежата вече служи като платформа за разработка на най-различни приложения. Съвсем спокойно може да я оприличим с една универсална операционна система, предлагаща достъп до всякакви приложения и услуги. И така, както е тръгнало, съвсем скоро може и да не се налага да правим трудния избор Windows или Linux. Защото програмите от ново поколение изискват единствено уеббраузър с достъп до интернет. Разбира се, за да се осъществят всички изказани и неизказани идеи, свързани по някакъв начин с Web 2.0, е необходима добра и солидна основа, върху която да се стъпи. А за наше щастие такава вече съществува. Използването на технологии като Ajax и RSS например доведе до бързи и качествени изменения, що се отнася до възможностите на уебприложенията. Тук е мястото да споменем за YouOS, GoogleDocs &Spreadsheets, Meebo. Разбира се, не трябва да пропускаме и сайтовете за споделяне, като Flickrили YouTube.

Web 2.0се свързва с изграждането на уникална социална среда когато всеки един е потенциален създател на съдържание или приложение. В този виртуален свят аудиторията контролира съобщенията. Развитието на технологиите от типа AJAX дава възможност на всички потребители с нежелание и определени умения да публикува съдържание. Може да се каже, че по принцип тези медии не са социални, а са ориентирани към модерния бизнес.

Web 2.0 бе поставено началото на нов етап в развитието на глобалната мрежа, който се характеризира с активното участие и активното създаване и оформяне на интернет пространството от всички потребители. Едва ли някой ще заеме категорична позиция по отношение на това каква ще бъде посоката на развитие на интернет, но можем да бъдем сигурни в едно - най-хубавото тепърва предстои.
Web 2.0 се отнася до така нареченото второ поколение Web базирани услуги, характерни с мрежите за социални контакти, уикитата, инструментите за комуникация, за които онлайн сътрудничеството, съвместната работа и обменът между потребителите са от голямо значение.
Според събраните данни в момента в интернет има над 160 милиона Web страници.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Уеб 2.0 технологии – същност, видове и ползване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.