Упражнение върху тест с въпроси и отговори по цени и ценова политика


Категория на документа: Други


1.Кое е обединяващото м/у пазарните, договорените и фирмените цени?
Обединяващото м/у пазарните, договорните и фирмените цени е, че условията на действия на пазарен механизъм, те се формират въз основа на едни и същи принципи - конкуренция, конкретно съотношение м/у търсенето и предлагането, съчетаване на ик.интереси. Тенденциите към изразяване на изгодите м/у купувача и продавача.
2.Кои са стопанските ф-ции , които изпълняват цената?
Стопански ф-ции:
-критерии на стопанската дейност;
-условие на производството;
-ориентир за действие;
-средства за стопанско въздействие;
3.Колко типа калколативни методи на ценообразуването познавате?
Разграничават се ясно 2 типа калколативни методи:
-метод от типа "разход+", които се наричаоще метод на пълните разходи;
-метод на променливите разходи или преките;
4.Напишете формулата % на надбавка в/у продажната цена=?

5.При ценообразуването от печалбата е необходимо да се намери отговор на следните въпроси:.......?
1).Колко доходоносна да бъде цената?
2). На каква база да бъде определен желаният процент печалба в цената?
3). В какво отношение трябва да се намират разходите, приходите и продажбите?
6.Какво определя точката "break-even"?
Точката точката "break-even" е разделът м/у загубите и печалбите.Тя определя критичния обем на продажбите- докато той не бъде достигнат,фирмата е губеща, а от момента, в който го надхвърли, макар и малко, започва да бъде рентабилна.
7.Какви рискове носи методът " кривата на опита"?
Методът " кривата на опита" носи следните рискове: ако бъдещият обем на продажбите не бъде правилно определен и разходите не паднат до очакваното ниво, това би довело до загуби.
8.Обект на маржиналния анализ е зависимостта.......?
Обект на маржиналния анализ е зависимостта "разходи - приходи - печалба".
9.Как се изчислява ценовата еластичност на търсенето?

10.Кога ценовата еластичност може да бъде намалена?
Някои изследователи твърдят, че колкото по-отдалечена е цената на определена марка от средната, толкова по-ниско е ценовата и еластичност.
11.Кои са факторите влияещи в/у чувствителност към цената?
1).Ефект на осъзнатите алтернативи.
2).Ефект на уникалната стойност.
3).ефект на прехвърлянето.
4).Ефект на трудните сравнения.
5).Ефект на "цена-качество".
6).Ефект на разходите.
7).Ефект на крайната (резултатна) печалба.
8).Ефект на поделянията.
9)Ефект на справедливостта.
10).Ефект на запасите.
12.Какво представлява ик.цена?
Ик.цена на продукта е цената на добрата алтернатива за купувача (отн.цена)+ стойността на онова, което деференцира продукта от алтернативата (диференцирана цена).
13.Задача:
Фирма проиизв. 100бр. от изделие А при променливи разходи за 1 бр. 115лв. и сумарни постоянни разходи 10 000лв.
Да се опр.:
1).Обем продажби, които при предварително избрана цена 250лв. ще изравни приходите и разходите (по аналитичния и графологичния метод);
2).При какво количество на продажбите ще се реализира печалба при рентабилност 5% към инвестициите, които са 200 000лв.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Упражнение върху тест с въпроси и отговори по цени и ценова политика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.