Управленчески анализ на фирма


Категория на документа: Други


Стока
2011
2012
2013
Вата
1 000.00 лв
1 500.00 лв
2 000.00 лв
Силиконов пух
800.00 лв
900.00 лв
1 000.00 лв
Стоки за бита
500.00 лв
600.00 лв
700.00 лв
Общо разходи
2 300.00 лв
3 000.00 лв
3 700.00 лв

5.Стил на работа(персонал)

Персоналът на предприятието включва всички лица, които ръководят, извършват или обслужват производствената дейност. Обособени са пет категории персонал :работници, специалисти, ръководители, обслужващ персонал и охрана.

-работниците осъществяват изпълнителски функции и са заети непосредствено с производството и реализацията на материалните продукти или извършването на услуги. Категорията работници се разделя на две основни групи: основни- работят на самите машини и съоръжения, на които обработват предметите на труда и ги превръщат в готова продукция; спомагателни -извършват спомагателни функции при производството на основната продукция на предприятието. Те зареждат работните места с материали, извършват ремонта и др..

-специалистите са лицата, които изпълняват разработващи функции. Те са ангажирани с непосредствена организация и ръководство на производството , с икономическото, административното и юридическо осигуряване на цялостната дейност на предприятието.

-ръководителите(мениджърите) осъществяват общото оперативно управление на предприятието. Те вземат управленски решения и носят отговорност за резултатите от дейността на звената , които управляват.

-обслужващият(помощния)персонал обхваща заетите с обслужването както и с производствените процеси, така и на управлението - куриери, телефонисти, секретари, чистачи и др..

-охрана са лицата , заети с опазването на собствеността. Фирмата има въоръжена и противо пожарна охрана.

Дружеството се управлява от съвет на директорите - изпълнителен директор, председател на борда на директорите и заместници.
Други ръководни длъжности във фирмата са : зам. Директор, гл. Счетоводител, нач. ОТКК, нач. Отдел ,ръководител звено "Маркетинг и дизайн", нач.отдел "Пласмент", нач.отдел "МТС",нач.цех"Предачен",нач.цех"Тъкачен", нач.смени, нач.цех"Подготвителен", нач.цех "Шивашки".

Ангажираните работници във фирмата са следните : ръководен персонал-18 ; административен персонал - 53 ;производствен персонал -539 ;непромишлен персонал- 9.

Клиенто-ориентиран подход при управлението на персонала

6.Конкурентно предимство на фирмата

Първични (основни) дейности

Основна дейност
Описание
Вътрешна логистика
След производството материалите се съхраняват в специализирани складове(температура,влажност на въздуха)Двойна проверка на качеството при опаковане за продажба
ОперацииСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управленчески анализ на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.