Управленчески анализ на фирма


Категория на документа: Други


Правен статут
Дружество с ограничена отговорност (ООД)
Дата на регистрация на кандидата съгласно съдебно решение

Официален адрес (седалище на кандидата)

Адрес за кореспонденция

Телефонен номер и код на населеното място

Факс и код на населеното място

Електронен адрес

Интернет страница

Пълното име на лицето,
упълномощено да подпише
договора за безвъзмездна
помощ

Лице за контакти (трите имена, позиция, електронен адрес, телефон)

Код по НКИД (Национална класификация на икономическите дейности)

Микропредприятие, работещо в неземеделски сектори в селските общини.
ДА

Община:
НЕ

Микропредприятие работещо в областта на преработка и/или маркетинг на горски продукти;
ДА

НЕ


За фирмата:
"Глобал" ООД гр.Хасково е основана през 1991г.За кратък период от време фирмата е успяла да се превърнев една от най-добрите в производството на вата и пух в България.Основната дейност е насочена изцяло в областта на предлагането на пълна гама продукти от текстил за дома,за индустриални нужди,хотели и ресторанти,както и едрови продажби на тъкани в страната и в чужбина.Приоритет на фирмената политика е работата с висококачествени български и вносни платове,материали с различен състав,богата цветова гама и многообразие от артикули.Разполага с 8000кв. метра производствена площ,с 3500кв. метра търговска площ.На местно ниво пазарният дял на предприятието е 85%.На регионално ниво,в Южен централен район "Глобал" заема около 60%,а на национално ниво пазарният дял на компанията е 35%.За по-бързото и по-качественото обслужване на клиентите има отговорни дистрибутори в Пловдив,Бургас,Стара Загора и др.Разполага с млад,енергичени квалифициран персонал и специалисти в съответната област.Управлението и организацията на фирмата е съпроводена с модернии динаммични мениджърски,маркетингови,стратегически и рекламни решения.

Дейност на фирмата:
* Производство на полиестерна и силиконова вата и на силиконов пух
* Капитониране на платове
* Производство на стоки за бита
* Търговия на произведената продукция и на текстилни изделия

1. Производство на полиестерна и силиконова вата и на силиконов пух.
В производствения процес се използват висококачествени суровини и материали - български и внос от други държави, като основната суровина за производството на вата е полиестерното влакно.
За производството на различните видове вата се използват 2 поточни линии. В единия процес при обработката на суровината се използва специален фиксатор за текстилни влакна във водна дисперсия. Поточната линия се състои от отделни елементи - чепкало, дарак, настилвач. След фазата настилане, във влакната се впръсква фиксаторът. Така обработеното влакно минава под определена температура през пещ. Изпичането влияе върху здравината на ватата. От пещта тя излиза като готов продукт с предварително зададена дебелина. Ватата има по-голяма твърдост и се използва предимно за мебелната промишленост.
Вторият вид поточна линия е за производство на термовата - със специални топяеми във висока температура влакна, без фиксиране. Продуктът се използва в шивашката дейност за конфекции, за олекотени завивки и др.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управленчески анализ на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.