Управленчески анализ на фирма


Категория на документа: Други


При производството на силиконовия пух влакното минава през чепкало, дарак и настилвач. От там готовата продукция се пакетира чрез въздушен дифузатор. До настоящия момент в "Глобал" за производството на силиконов пух се използват машините за производство на вата. Силиконовият пух се използва предимно при производството на мека мебел и в шивашката индустрия.

2. Капитониране на платове.
Вече готовата вата се използва за капитониране на платове - това е процес, при който ватата се пришива към плата с възможност за бродиране на самия плат. Тази техническа манипулация се извършва от многоиглени машини - до 180 игли, с възможности за широка гама от модели Капитонираните платове намират широко приложение в производството на мебели (матраци и мека мебел).

3. Производство на стоки за бита.
В предприятието е организирано производство на различни стоки за бита - произвеждат се спални комплекти, спално бельо, завивки, пердета, покривки и др. Част от производствената политика на компанията е насочена към разширяване именно на тази дейност, като целта е да се обогати предлаганата гама от готова продукция на пазара.

4. Търговия на произведената продукция и на текстилни изделия.
Освен търговия на собствената продукция "Глобал" извършва внос и търговия с тъкан и нетъкан текстил, платове за дамска конфекция и еластични платове, висококачествен микрофибър, сатен, вълнени, памучни, гумирани и щампирани платове, хастари, дамаски за мебели и матраци, различни видове хасе, мъжка и дамска конфекция.

Компанията осъществява още кроячна и шивашка дейност.

2.Стратегически анализ

2.1.Мисия на фирмата

"Глобал" ООД е едно голямо за българските представи промишлено предприятие,подотрасъл лека промишленост. Мисията му е свързана с основната идея за създаването и развитието му, натрупания опит и изградения имидж. Мисията е фактор който се взема под внимание при разработването на целите и определянето на неговата основна стратегия. Тя уточнява насоките на производството, полето на дейност:основни продукти които ще се произвеждат;главни пазари които ще бъдат задоволявани.
Икономиката не е механична съвкупност от дейности и стопански субекти ,които ги реализират. Влиянието на икономическата среда върху поведението на производителите и покупателната способност на населението, изразена чрез неговите номинални и реални доходи и равнището на спестяванията му. Малката по мащаб покупателна способност води до свиване на търсенето в страната,поради тази причина фирмата е маркетигово ориентирана към външните пазари - целта и е печалба, а начина е задоволяване на потребности. Тенденциите за приобщаване на националната ни икономика към стандартите и изискванията на ЕС обуславя и възходящото развитие на потребителското търсене и потребление на продукцията, базирана на естествени материали, отговаряща на екологичните изисквения и санитерно-карантинните изисквания на Обединена Европа. Постепенното снижаване на мита и митнически такси, хармонизирани с единната политика с ЕС е още едно облекчение и перо за снижаване на себестойността на продукцията. В момента "Глобал" ООД е едно от предприятията на територията на хасковската област, определено със заповед на МФ за голям данъкоплатец. Приносът му в регионалната икономика е значителен поради обема на внасяните данъци и такси. Дружеството осигурява постоянна трудова заетост на повече от 600 човека и един от големите работодатели в региона.

До този етап от дейността си "Глобал" има за цел да разшири базата си и да обособи основните производствени дейности в отделни цехове и помещения.С изпълнението на инвестиционен проект за разширение и реконструкция на предприятието,дружеството осъществи успешно тези свои намерения.
В краткосрочен и дългосрочен план основната политика на компанията е насочена към разширявана на самото производство.

Идеята:
Към момента продукцията на "Глобал" се използва за нуждите на производителя.Ватата и силиконовият пух са спомагателен материал за дейности в шивашкото и мебелното производство.Фирмата ще постави идеята -от началния продукт вата и пух,сама да произвежда готовия продукт-олекотени материали за бита,и да излезе на пазара с готова богата гама качествени продукти.С осъществяването на тази идея "Глобал" ще създаде собствен затворен цикъл-от производството на вата,пух и капитонирани платове до създаване на готова продукция с тези материали,предназначена директно за потребителя.

2.2.Анализ на околната среда

Собственици:

Господин Шанер Сабри Халибрям е собственик и управител на "Глобал"ООД от създаване на дружеството.Има необходимата образователна и професионална квалификация за целта.Завършил е икономика в УНСС,бакалавър,специалност "Публична администрация".В момента продължава образованието си за придобиване на магистърска степен.Има завършен курс по мениджмънт и средно-специално техническо образование-г-н Халибрям е завършил в текстилен техникум в град Хасково.Преминал е курс по шивачество,както и курс за усъвършенстване в производството на текстилни изделия в Турция.
Преди да основе "Глобал" ООД е развивал собствен бизнес-конфекция за спортни облекла,като акции в този бизнес е имала и сестра му,която е един от големите сегашни съдружници в "Глобал" ООД.

Дистибуционна политика:

Дистрибуцията е ключов момент във функционирането на всяка организеция. Тя е съвкупност от дейности упражнявани от независими организации, свързани с цел да осъществъват съвместно придвижване на продукта от производителя до потребителя. Посредниците освобождават производителя от загуба на време по организацията на продажбите с цел да съсредоточат усилията си върху организация на производството и постигане на високо качество.

Физическата дистрибуция е комплекс от дейности, обхващащи: обработка на поръчките, обработка на материалите, складиране, управление на запасите, експедиция и транспорт.

Първият етап от системата на физическата дисрибуция е приемане и предаване на информацията за поръчки за продажби. По-голяма част от поръчките на фирмата се приемат, чрез компютър или по пощата.

Управление на поръчките.
След като се приеме и одобри от кредитния отдел поръчката се изпраща в склада за изпълнение.
Когато поръчката е изпълнена и подготвена за изпращане отдел"Пласмент" уточнява транспортирането, което при нашата фирма е предварително договорено с клиентите, които използват собствен транспорт (тирове).

Обработката на материалите или фактическото боравене с продукцията е важно за ефективните скадови операции, както и за транспортирането от точката на производство до точката на потребление. Опаковката , товаренето и системата на предвижване са координирани. Стоките на фирмата са предварително опаковани и добре подредени , скоето се увеличава използваемия капацитет на складовете. Използва се еденично товарене, продукцията се опакова в кашони от велпапе и се групира в европалети, което позволява товаро-разтоварните дейности да се извършват чрез електрокари.

Складирането на продукцията и управлението на складовото стопанство са свързани с регулярното протичане на складовите операции: сортиране (по качество, размер , вид); опаковане (полиетиленови опаковки); етикиране и др.. Предприятието разполага с частни складове, разположени на територията му, за съхраняване и разпространение на стоките.

Фирмата поддържа малки безопастни запаси - чести поръчки и високи разходи за изпълнение на поръчките, но намаляват общите разходи по поддържане на запасите.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управленчески анализ на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.