Управленчески анализ на фирма


Категория на документа: Други


Третият етап е свързан с избор на транспортен модел. За реализиране на продукцията на външните пазари фирмата е сключила договори с комисионни търговци, които използват собствен транспорт. На вътрешния пазар предприятието реализира продукцията си като е избрала собствен транспорт, а именно камиони с по-голям тонаж, с което от една страна фирмата намалява разходите си ,от друга не се оскъпява продукцията и, с което имат възможност да превозват стоките директно от склада на фирмата до клиента "от врата до врата".

За да достигне различните целеви пазари "Глобал" използва няколко маркетингови канала едновременно, като всеки от тях вкючва различни групи от посредници.

"Глобал" се е ориентирала към селективно разпределение на продукцията си като ограничава използването на посреднице до тези, които са възможно най-добрите. Това е опосредствано, чрез договори които регулират взаимоотношенията в канала. Производителят определя условията и отговорностите, отностно:

-ценови-включващи комисионните възнаграждения, отспъпки за количества или за плащане в брой;

-условия за продажба---стимулира дистрибуторите като дава гаранции за дефектни изделия и уговорки за връщането им.

Предприятието разполага с фабрични магазини - те са собственост на производителя и обикновенно предлагат някакъв негов излишък, застояли или нестандартни стоки. В повечето случаи тези магазини се групират на базари и предлагат стоки с широк асортимент и цени до 50% под нормалната на дребно.

"Глобал" ООД е участник на Пловдивския панаир,където предлага продукцията си и осъществява контакти с контрагентите си.

Дружество е постигнало каналово сътрудничество. При общите цели на канала се набляга на взаимоизгодата за всеки участник. Партньорството е пътят за дългосрочно преуспяване, а не за краткосрочна печалба. Нашата фирма го е постигнала и благодарение на това е една от функциониращите бизнес единици на територията на града.

Модела на 5-те конкурентни сили на М.Портър
1.Интензитет на конкурентните сили - Конкуренцията в бранша е голяма. В района на град Хасково има много лицензирани производители на текстилни изделия. Има голямо разнообразозие на продукти, както от страната, така и от чужбина. Въпреки това търсенето на пазара позволява поява на още производители.
2.Клиенти - Потребители на текстилни изделия има от всички възрасти, полове и етноси. Най-голямо е търсенето при работешите,възрастни.
3.Доставчици - . На външния пазар фирмата продава готовата продукция (покривки, спални комплекти , конфекция и др.) като използва канал с две равнища , който включва :

Производител ==>Търговец на едро ==>Търговец на дребно ==>Краен потребител

"Глобал" ==>"Котема СА"==>Търговец на дребно ==>Клиенти

На вътрешният пазар фирмата предлага основно суровини (силиконов пух и силикон) на индустриални клиенти като : "Ирис"-АД ; "Белотекс"ЕАД ; "Бриз" ЕАД; "Марицатекс" ЕАД;
4.Продукти- заместители - отново текстилни изделия,но произведени от пух и полиестер.
5.Опасност от навлизане на нови конкуренти - Голяма, защото търсенето на пазара го позволява и расте.

2.3.Анализ на макросредата-Пистеп анализ

▪Пистеп анализ

▫ Социално-демографска среда:Голяма част от жителите на България,така и на Турция предпочитат да използват в домакинствата и в частния бизнес продуктите на "Глобал".Търсенето на текстилните изделия,произведени от компанията расте,заради поддържането на средни до ниски цени на пазара и високото качество на продукцията спрямо конкуренцията.

▫ Технологична среда
"Глобал"ООД разполага с модерно високотехнологично оборудване,което напълно отговаря на новите изискванияна Европейският съюз.
Към настоящият момент производствените машини на предприятието са:
-машина за производство на вата-2бр.
-машина за изпичане на вата-2бр.
-машина за влачене на вата-2бр.
-машина за настилане-3бр.
-машина за капитониране,многоиглова-4бр.
-шевна машина-4бр.
-кроялна-1бр.
С разполагащата техника фирмата произвежда над 450 тона вата и пух годишно.

▫ Екологична среда
Оборудването на компаниятa отговаря напълно на всички европейски стандарти за опазване и защита на околната среда и качеството на живота в градските области.С това оборудване са сведени до минимум вредните действия върху околната среда,произтичащи от производството на силиконов пух.Спазени са изискванията за опазване от вредата от шум.Компанията е изцяло съобразена с разделното събиране на пластмасови отпадъци.

▫ Правна средаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управленчески анализ на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.